Välkommen till den nya osterbottenskott.fi-hemsidan

Välkommen till den nya osterbottenskott.fi-hemsidan

Vi har förnyat vår nättjänst och det tidigare A-Net är nu Producentens Arbetsbord. OBS! Dina inloggningsuppgifter är inte de samma som till A-Net. Ifall du har problem med aktiveringen eller inloggningen tag kontakt via telefon 040 7709055 eller maila osterbottenskott@atria.com må-fre 8-16.

Ifall du har brådskande ärenden rörande djuranmälningar eller ekonomi innan du kunnat aktivera kontot kan du vända dig till vår producentservice:

Nöt: 050 3201539

Svin: 040 6431929

Ekonomi: 040 6352623

Efter inloggning, för att komma till tjänster som rör t.ex. produktion och ekonomi, klicka på "Till arbetsbordet" brevid Atria Producenter-logon i mitten av den röda balken här ovanför och välj "Nötproducentens arbetsbord"/ "Svinproducentens arbetsbord"