Till ÖK:s svin- och fjäderfäproducenter

Suojaa Sikana -projektet anordnar ett svenskspråkigt evenemang för hela familjen

INFORMATION KRING TRYGG PRODUKTION + TEATER OCH KAFFESERVERING

 

Svin- och fjäderfäproducenter med familjer välkomnas till ett svenskspråkigt evenemang

i Oravais tisdagen den 28 juni 2022 kl. 17:00

  • information om smittskydd
  • utdrag ur Populärmusik från Vittula/ www.oravaisteater.fi
  • kaffeservering

Adress: Bruksgatan 38 i Kimo, ORAVAIS

 

I Karleby ordnas en motsvarande finskspråkig kväll den 16 juni kl. 17:00

  • Musiikkikomedia Kivenheiton päässä

Adress: Passonjantie 138, KÄLVIÄ

 

- Läs officiella inbjudan här

- Evenemangen kostar inget för besökaren.

- Anmäl i tid för det är begränsat antal platser.

- Anmälan senast 21 juni 2022 här: https://forms.office.com/r/cGkgDEQrTA

- Välkommen med!

 

OBSERVERA!

Tillfället vid Oravais Teater är samma kväll som ÖK har Grillfest i Molpe.

Men ÖK har två Grillfester och den andra är torsdagen den 30 juni i Lillby.

 

Tilläggsinfo om Suojaa Sikana evenemanget:

Kati Näsärö, kati.nasaro@fimnet.fi, puh. 050 347 2852, Suojaa SiKana -projektet

Ari Berg, ari.berg@ariberg.fi, puh. 040 566 7328, Suomen Sikayrittäjät ry

Hanna Hamina, hanna.hamina@siipi.net, puh. 050 5 730 773, Suomen Siipikarjaliitto ry

 

Suojaa Sikana - bild.JPG