Kontaktinformation

osterbottenskott@atria.com

Besöksadress:

Andelslaget Österbottens Kött
Flygfältsvägen 2
65380 VASA

Faktureringsadress:

Andelslaget Österbottens Kött
PB 173
65101 VASA

Nätfakturaadress:

003701986836
Förmedlare: OKOYFIHH

Slaktbilen Enqvist Transport Ab:

Svin 040 0265733
Nöt 040 0265734

Slaktbilen Ab Nasstrans Oy:

Svin 040 0265731

Djurförmedling Ab Nasstrans Oy:

Smågris 050 4016891
Kalv 040 0363800

Andelslagets VD  
Anskaffningschef  
Klockars Daniel

Klockars Daniel

040 0287236

daniel.klockars@atria.com

Svin, Sika

 
Tarvonen Kim

Tarvonen Kim

040 8290397

kim.tarvonen@atria.com

Nöt, Nauta

Ekonomichef  
Kontaktperson  
Bonn-Aspling Maria

Bonn-Aspling Maria

041 4355170

maria.bonn-aspling@atria.com

Djurlikvider, köttreturer/ Eläintilitys, omapalautukset

 
Lindholm Amanda

Lindholm Amanda

040 7709055

amanda.lindholm@atria.com

Producenternas nättjänster/ Tuottajien verkkopalvelut

Kundrelationschef för mjölkgårdar  
Fors Johan

Fors Johan

050 592 3024

johan.fors@atria.com

Nötfoderförsäljning och utfodringsplanering/ Nautarehujen myynti ja ruokintasuunnittelu

Logistik  
Backlund Peter

Backlund Peter

040 6431599

peter.backlund@atria.com

Nöt, logistik, foder/ Nauta, kuljetus, rehu

 
Staffas Joni

Staffas Joni

040 6431929

joni.staffas@atria.com

Svin, logistik, foder/ Sika, kuljetus, rehu

Spannmålsteamet  
Stenroos Sören

Stenroos Sören

050 3201539

soren.stenroos@atria.com

Nöt, anskaffning, foder/ Nauta, hankinta, rehu

Veterinär  
Tirkkonen Taneli

Tirkkonen Taneli

040 744 2696

Atria Sika