ÖK-donation till offren i Ukraina

Nöden i krigets Ukraina är stor. Situationen är allvarlig och familjer flyr från sina hem.

Röda Korset agerar och har insamling för att hjälpa dem som lider i Ukraina. Röda Korset hjälper till i stridsområden – med bland annat vatten, mat, mediciner och skydd till de utsatta. Biståndsarbetare är på plats i Ukraina med hjälp av medel från katastroffonden.

Andelslaget Österbottens Kött donerar, enligt styrelsens beslut, 1500 euro till Röda Korsets katastroffond.

Flera företag som är medlemmar i ÖK gör värdefulla hjälpinsatser på olika sätt. Stöder anställda som samlar in förnödenheter, donerar pengar och uppmanar andra producenter att ge sitt stöd till offren i Ukraina.

Flertalet företag inom branschen i ÖK:s område har sedan många år anställda, vars hemland är Ukraina.

– Det känns viktigt att visa dem vårt stöd, och hjälpa de behövande i Ukraina, säger Tom Åstrand, ÖK:s verkställande direktör.