Tuottavuutta ja vastuullisuutta elintarviketuotantoon - Itua ja Vastetta

EU:n Pellolta pöytään -strategian tavoitteena on vähentää kasvintuotannossa käytettävien kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja niiden aiheuttamia riskejä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamista edistävät IPM (integrated pest management)- ja luomutuotannossa kattavasti käyttöönotettavat tehokkaat ja taloudellisesti kannattavat ei-kemialliset ja kemiallistenvalmisteiden käyttöä tarkentavat kasvinsuojelumenetelmät. Esteenä IPM-menetelmien aktiivisemmalle käyttöönotolle on muun muassa tieto menetelmien vaikuttavuudesta tilatasolla.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ennakoivien ja suorien IPM-menetelmienbiologisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta maantieteellisesti ja tuotantosuunniltaan erilaisissa tuotantoympäristöissä. Lisäksi hanke edistää kasvinsuojelun systeemitason suunnittelua ja toteutusta, lisää viljelijöiden, neuvonnan, elintarvikeyritysten ja tutkimuksen tietoisuutta IPM:n periaatteista ja vahvistaa viljelijöiden välistä tiedonsiirtoa ja kokemuksista oppimista. Hankkeen perustan muodostavat kaksi pilottialustaa, jotka koostuvat Fazer Myllyn ja Atrian sopimustuottajista. Tutkimuksissa on mukana 20 aktiivista tilaa, joista osa tavanomaisia ja osa luomutuottajia. 

Hankkeen toteuttajat

Hanketta toteuttavat: Luonnonvarakeskus, Nautasuomi Oy, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Luomuinstituutti sekä Fazer Mylly. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (Makera). Hanke on käynnissä 28.2.2025 asti.

Lisää tietoa hankkeen toiminnasta marja.jalli@luke.fi ja essi.tahvola@atria.com. Seuraa hankkeen toimintaa ja tiedotusta Facebookissa ja Instagramissa @atria.nautakehitys ja AgriHubissa!

Hankkeessa tuotetut tietokortit löytyvät AgriHubin tietopankista käyttämällä hakusanana Itua ja Vastetta!