Planeringstjänst för utfodring på nötkreatursgårdar

Utfodringen spelar en stor roll i hur produktionen på en nötkreatursgård lyckas. God kvalitet på det egna fodret och välplanerad komplettering med köpt foder säkerställer goda produktionsresultat, god djurhälsa och en ekonomiskt lönsam produktion. 

Atria Nöt-tjänsten ger sakkunniga råd för utfodring och foder för såväl mjölkgårdar som köttrasgårdar i olika produktionsfaser och -former. Vi hjälper till med planering av det egna fodret, levererar produktionsförnödenheter för foderproduktionen och utarbetar nödvändiga utfodringsplaner för våra kundgårdar. 

Alla foder och foderfraktioner som tillverkas av A-Foder är värmebehandlade, GMO-fria och sojafria. I sortimentet finns allfoder, halvkoncentrat, koncentrat och mineraler för mjölkboskap och köttboskap. Dessutom levererar vi ett omfattande sortiment av olika slags foderfraktioner för utfodring med blandfoder och egna blandningar. 

Foder och utfodring för mjölkkor

I A-Foders utbud hittar du rätt foder för utfodring av mjölkkor såväl med fullfoder som halvkoncentrat och blandfoder. Grunden för fodret är inhemska foderspannmål. Som proteinråvara använder vi rybsbriketter och rapskross. Fiberkällorna är kornfoder och melassnitsel. Energitillskott fås från skyddat vegetabiliskt fett och glycerol.

Atria Nöts experter är din partner vid planering av det egna fodret, vi utarbetar nödvändiga utfodringsplaner för våra kundgårdar och levererar produktionsförnödenheter för foderproduktion. Bekanta dig med utfodringsplaner och foder genom att ladda ner Utfodringsguide för mjölkgårdar.

Foder och utfodring för kalvar

En noggrann skötsel och utfodring av kalvarna i startuppfödningen lönar sig på lång sikt. När utfodringen är bra kan kalvarna utnyttja hela sin tillväxtpotential. 

Under diperioden erbjuds kalven redan från början fri tillgång till bra kraft- och grovfoder. Kraftfoder för kalvar ska ha ett balanserat innehåll av energi och protein. I A-Foders foder avsett för kalvar används endast råvaror som passar kalvens matsmältning. De innehåller rikligt med lättsmälta fibrer vilket främjar våmmens utveckling. 

Foder och utfodring för slaktdjur

Utfodringen av slaktnötkreatur grundar sig i allmänhet på eget eller köpt spannmål utöver gårdens eget ensilage, detta kompletteras med nödvändigt köpt kraftfoder, i enklaste fall med mineralämnen. Ofta används också olika slags förmånliga biprodukter från livsmedelsindustrin vilket gör fodergivan mer mångsidig. 

Fördelarna med utfodring med blandfoder är snabbare utfodringsarbete och fodrets positiva effekter på våmmens funktion. Vid utfodring med blandfoder får kreaturet lagom med kraftfoder vid varje utfodringstillfälle så att stora portioner av kraftfoder som stör våmmens funktion undviks. 

Vid separatutfodring planeras foderfördelningen enligt viktklasser med till exempel steg om 100 kg. Den dagliga fodergivan bör bestämmas enligt djurets vikt, inte ålder. Vid separatutfodring ska kraftfoder delas ut minst två gånger om dagen så att den enskilda givan av kraftfoder inte blir för stor. 

Foder och utfodring för dikor

Målet med utfodringen av dikor är att hålla dikorna i rätt konditionsklass året runt. Då blir de brunstiga och dräktiga vid önskad tid och lyckas bra med kalvning och digivning. Ju kortare kalvningsperioden för moderdjuren och kvigorna är under en kalvningssäsong, desto enhetligare blir såväl moderdjurens som de avvanda kalvarnas utfodringsgrupper. En viktig del av utfordringsplaneringen för moderdjuren är att hitta rätt mineraltillsatser. 

I utfodringen av moderdjur används mycket lite kraftfoder eller inget alls, beroende på rastyp och utfodringsstrategi. Effektivt utnyttjande av vall för såväl bete som ensilage är en viktig del av produktiviteten i utfodringen av moderdjur, På en moderdjursgård ska därför grovfodret analyseras och utfodringsplaner göras upp utifrån resultaten. 

NÄRMARE FODERUPPGIFTER I A-KAUPPA