A-Finansiering

Koordinera enkelt och kostnadseffektivt betalningen av fakturor till den tidpunkt som bäst passar dej. Med A-Finansiering kan fakturans förfallodag bestämmas till så länge som 150 dagar efter anskaffningen.

A-Finansiering

  • Du kan koordinera betalningarna enligt inkomsten
  • Du får kredit utan säkerhet billigt
  • Du frigör kapital för annan användning
  • Räntan är 3 månaders Euribor+1,85% , endast på den del som överstiger 14 dagars betalningstid
  • Fakturan är direkt avdragbar i jordbruksbeskattningen
  • Inga andra kostnader tillkommer för krediten, än ränta på betalningstiden

A-Finansierings räntefakturor skickas med tre månaders mellanrum som en samlingsfaktura. A-Foder Ab:s finansieringssammarbetspartner är OP Företagsbanken Abp.

Fråga mer om A-Finansiering

Sören Stenroos

soren.stenroos@atria.com

+358 503 201 539

Peter Backlund

peter.backlund@atria.com

+358 406 431 599