Sälj din spannmål till en inhemsk fodertillverkare

Genom att sälja ditt spannmål åt inhemska A-Foder stöder du inhemsk matproduktion. Vi köper endast inhemskt spannmål till våra foderfabriker – med Finlands bästa foderspannmåls hektolitervikt ersättning.

Se spannmålspriserna här

Sälj ditt spannmål till en inhemsk livsmedelskedja

A-Foder är en inhemsk och professionell foderfabrik som ägs av finländska producenter. Genom att sälja ditt spannmål till oss stärker du den inhemska livsmedelsproduktionen, eftersom hos oss används ditt spannmål till finländska husdjurs- och spannmålsgårdar. Ditt spannmål är även en viktig del av Atrias gårds spårbara näringskedja, vars uppgift är att producera världens renaste inhemska mat från jord till bord.  

Vi vill fortsättningsvis endast köpa inhemskt spannmål

Grunden för vår matkedja är finländsk kvalitets spannmål. A-Foder behöver över 195 miljoner kilo spannmål per år till sina fabriker i Koskenkorva och Varkaus. Som inhemsk fodertillverkare är det en ära för oss att samarbeta med inhemska spannmålsodlare. Därför vill vi köpa spannmål av dig.

Finlands bästa hektolitervikt ersättning

Det är klart, utan goda råvaror kan man inte producera finländskt foder av god kvalitet.
Som professionella inom spannmålshandeln belönar vi odlaren för att han producerar bra kvalitet. Därför betalar vi Finlands bästa kvalitetsersättning för foderspannmål, ända upp till 5 €/ton baserat på hektoliter vikten.

Köp och sälj spannmål

Sälj spannmål till oss

  • Ring oss och diskutera spannmålsaffärer. Vi ger dig alltid gårdspris för ditt spannmålsparti.
  • Vi köper din spannmål direkt eller som terminsaffär. Vid behov betalar vi lagringstillägg för din spannmål.
  • Vi hämtar spannmål från hela Finland, enligt överenskommen tid.
  • OBS! Kom ihåg, vi köper inte spannmål eller baljväxter behandlade med glyfosat.

Köp spannmål av oss

  • Ring oss och diskutera spannmålsaffärer. Vi söker spannmålspartier så nära din gård som möjligt. Vi förmedlar torr spannmål och alltid med kvalitets garanti. Fukten är under 14% och hektoliter vikten är minst: Korn 64 kg, vete 76 kg och havre 55 kg.
  • Spannmålspartiet levereras med kipp-eller blåsbil till den valda adressen.
  • Betalningstid som passar dig bäst, antingen 14 dagars betalningstid eller via A-Finansiering med betalningstid ända upp till 150 dagar.

Ta kontakt så fixar vi dina spannmålsärenden!
Spannmålshandel 010 316 8012,  spannmalshandel@atria.com, eller fyll i blanketten för offertförfrågan 

 

Sören-Stenroos.jpg                                                Joni-Staffas.jpg

Spannmålsteamet                                  Spannmålsteamet

Sören Stenroos                                       Joni Staffas

050 3201539                                        040 6431929

soren.stenroos@atria.com                   joni.staffas@atria.com