Vårt tillvägagångssätt och spannmålspasset

Inköp av spannmål till fabriken

Vid behov tas vid behov ett prov i förväg på spannmålet som ska köpas. Innan spannmålet tas emot görs en snabbanalys, efter vilket partiet ges kippningslov. Efter detta vägs, analyseras och lagras spannmålet. Spannmålslikviden betalas 14 dagar efter leverans.

A-Foder Ab analyserar proven som tas på spannmålet i förväg gratis.

Spannmålsproven kan skickas per post på A-Foders bekostnad, ta kontakt så berättar vi mer!

Spannmålens undersökningsblankett (Finska)

Printa ut och skicka med undersökningsblanketten, fyll klart och tydligt i din information/ informationen om provet både på provpåsen och i blanketten.

Boka en kippningstid här

 

Spannmålspasset

Spannmålspasset innehåller information om spannmålspartierna som ska leverereas och dess produktion, lagring och leverans. Informationen som efterfrågas på blanketten är baserade på de kravs som ställs på kedjan från bl.a. aktörer som använder spannmålet, både i Finland och utomlands.

Spannmålspassblanketten