Produktionsutveckling på Atria Nöt-gårdar

Produktionsutveckling på Atria Nöt-gårdar

Experten från Atria Nöt ställer alltid upp

I världens renaste, finländska, nötköttskedja medverkar våra Atria Nöt-experter i gårdarnas vardag i allt från planering av utfodringen till utveckling av produktionen. Vi vill säkerställa att våra gårdar är framgångsrika även i framtiden och därför utvecklar vi gårdarna tillsammans med producenterna.

En fungerande växelverkan stöder ett ömsesidigt lärande. Smågrupper, akademier, intressegruppssamarbetet, avelstjuruppfödning, utfodring, foder, investeringar och lösningar för lösdrift är vardag för våra experter. Resultaten från vårt utvecklingsarbete, fungerande produkter och koncept, hjälper gårdarna att uppnå utmärkta produktionsresultat.

Vi är en pålitlig partner som med gediget kunnande och öppen verksamhet stöder och utvecklar den finländska nötköttsproduktionen. Tack vare Atria Familjegårdar kan vi spåra produkten från butiken hela vägen till gårdsnivå.