Produktiva Diko-projekt

Produktiva diko-utvecklingsprojektet koncentrerar sig på att utveckla den helhetsomfattande driften av en dikogård. De centrala teman är förbättring av djurmaterial eftersom en funktionell exteriör skapar uthålliga och lättskötta dikor, vilket även leder till ekonomiskt hållbar produktion. Projektet varar i tre år och förverkligas inom fem NTM-centralers område; Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten, Norra Savolax och Norra Karelen. För projektet ansvarar Nautasuomi Oy, Andelslaget Österbottens Kött och Naturresursinsitutet. För finansiering ansvarar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, Nautasuomi Oy och Andelslaget Österbottens Kött.

”Vad du mäter, kan du förbättra”. Det är allt viktigare att man på dikogårdar uppmärksammar de faktorer som påverkar helhetslönsamheten, som boskapsavel, kalvarnas tillväxt, dikornas foderanvändningsförmåga och fertilitet. En funktionell exteriör skapar uthålliga och lättskötta dikor, vilket även leder till lönsam produktion. För att arbetet med djuren ska vara tryggt och meningsfullt är det viktigt att även lära sig förstå djurens beteende och rätta hanteringsfärdigheter. Projektet tar även itu med dikogårdens årscirkel ur utfodringens synvinkel och dess påverkning till exempel på kalvningstiden. I projektet jämförs också den finländska dikoproduktionens ekonomi och produktivitet med andra länder.

Gruppverksamhet och föreläsningar av experter

Inom projektet arrangeras smågruppsverksamhet såväl för nybörjare som etablerade dikogårdar. Smågruppsverksamhet och regionala evenemang kompletteras av korta webinarier av olika ämnesområden. Som mål är att rikta informationen så att alla deltagande gårdar får så mycket ny och användbar information som möjligt till nytta för gårdens vardag. I detta projekt delas information i en konkret form även via dikogårdens infokort.

Ansökan till pilotgård är på gång

Förutom smågruppsverksamhet och evenemang av olika slag gör man i projektet piloter av bl.a brunstövervakning, exteriörbedömning, vägning av djur, kalvningsrytm och val av rekryteringsdjur. Genom gårdspiloterna skapar projektet konkreta exempel och utvecklingsberättelser om lätt anammade handlingssätt. Ifall din gård ligger på verksamhetsområdet, du är genuint intresserad av projektets teman och du har dikor, anmäl dig som pilotgård! De intresserade gårdarna intervjuas kortfattat, varefter gårdsspecifika utvecklingsområden kan väljas. Pilotgårdarna väljs från respektive NTM-centralens områden och sammanlagt kan 10 pilotgårdar väljas. Som pilotgård får du expertteamet som hjälp att utveckla verksamheten inom någon av utvecklingsområden. Pilotgården förbinder sig i att på bästa möjliga sätt förverkliga den tillsammans gjorda utvecklingsplanen och även att presentera pilotens verksamhet inom projektet. Expertteamets service är gratis för pilotgården. Nu lönar det sig att nappa på en unik chans!

Projektet är just för dig

Projektets målgrupp är alla dikogårdar inom projektområdet oberoende av kundrelation till slakteri. I projektet kan även andra nöt- och växtodlingsgårdar delta som är intresserade av att starta dikoproduktion. Man kan delta i projektets evenemang från hela Finland och varför inte även från andra delar av världen. Projektet förverkligas tvåspråkigt så att verksamheten i Österbotten går på svenska och de centrala materialen i projektet översätts till svenska. Projektet samlar inte privatfinansiering i form av deltagaravgifter.

Anmäl dig till projektet här

 

Mer information om projektet nautahankkeet@atria.com och FB: @atrianautahankkeet