Dikogårdens infokort

Bekanta dig med inforkort som tagits fram i Produktiva Diko-projektet och utnyttja tipsen i din gårds vardag! Infokort publiceras under våren och sommaren 2023.

Val av avelstjur

Ärftliga sjukdomar

Infokort Kalvutfodring

Infokort Kalvningssäsongens anteckningar