Betespilot del 2.

Betespiloten är i full fart!

Johanna Näreranta, projektarbetaren i Produktiva Diko-projektet, besökte Marko och Satu Allinens dikogård en andra gång i juli för att se hur betespiloten har kommit i gång. Det första besöket var i juni och om det kan du läsa här.

Vid det andra besöket hade betningen precis nått den punkt där den borde vara. Djuren gick på det fjärde skiftet, som man redan hade gjort foder av kring midsommaren. Åkern hade delats i tre delar med ett mellanstängsel och detta arrangemang möjliggjorde en mycket jämn betning. Man hoppas att beståndet ska ge tillräckligt med foder hela sommaren och så långt in på hösten som möjligt.

Lohko 1.jpg

Det första skiftet efter betning, ogräsrensning och gödsling.

Marko sade att skiften ett och två redan hade betats och att en del av skiftet två också hade balats eftersom vallen började bli lite väl gammal för betning. Det tredje skiftet var krossat och vallen var ganska gult. Man hade gödslat bestånden och efter lite regn hade vallen börjat växa bra på alla skiften, även på den tredje åkern trots det långa krossade vallen.

Lohko 2.jpg

Bakre delen av åkern nummer två hade balats samtidigt som skiftet nummer fyra.

Lohko 3.jpg

Djuren hade nu betat på åker nummer fyra i tre dagar. På det första stripen hade de ätit i två dagar och på det andra stripen hade de nu ätit i en dag. Skillnaden mellan stripen var märkbar.

Då djuren har tillgång till färsk vall hela tiden och skiften är små, äter djuren beståndet jämnare. Rotationen började precis komma i gång nu, eftersom torkan under våren och försommaren påverkade betesmarkerna och betesgångens start.

Lohko_4.jpg

Bilden visar åker nummer fyra, där gränsen mellan betad och icke betad vall ses tydligt.

Skiftet som används är stängslade med en Gallagher multistolpe och pigtailstolpar för snabb och enkel montering. Spolen är ganska tung och placeras nära den mer robusta stolpen i det kringgående stängslet i sin egen multistolpe.

Kela.jpg

Djuren började följa oss när vi gick längs med åkerkanten och kom till stängslet för det nya stripen och fortsatte att äta där i lugn och ro. Marko berömde kalvarna för att de växte bra och alla djuren hade en glänsande päls. Man ser på kalvarna att då färskt foder finns tillgängligt och utfodringen är tillräcklig, gynnar det tillväxten och djuren är i fin kondition.

Naudat.jpg

Det var producenten hoppas att betet skulle räcka så länge som möjligt och att balutfodringen skulle kunna senareläggas så mycket som möjligt, helst så att den inte skulle behöva påbörjas alls före utfodringssäsongen inomhus. Om försöket blir så lyckat att balutfodringen kan skjutas upp till slutet av september, ställde sig producenten positiv till att införa stripbetning även på andra åkrar.

Vi kommer att följa resultaten av Allinens betespilot på Diko- och biffseminariet 23-24.11.2023 i Kalajoki, följ informationen om seminariet t.ex. på Facebook @atrianautahankkeet och anmäl dig genast då det blir möjligt!

Skribent:

Johanna Näreranta, Produktiva Diko-projektet

050 598 2615

johanna.nareranta@atria.com