Kom med i nya Nöt och Mjölk-projektet och dess smågruppsverksamhet!

Vill du utveckla din produktion tillsammans med andra? Att delta i en smågrupp ger dig nya tankar, framtidsvisioner och stöd i produktionsutvecklingen! Kom med i det nya Nöt och Mjölk-projektets smågruppsverksamhet och ta itu med den teman som du har mest nytta av, kanske du planerar investeringar eller vill utnyttja nyckeltal för att bättre leda företaget? Nu samlar vi intresserade för att bygga upp smågrupperna och du kan anmäla om ditt intresse via länken:

https://www.lyyti.fi/questions/0711a12ba6

Projektet leds av Mira Haapalainen. Du kan kontakta Sören Stenroos eller Pernilla Grön ifall du har frågor kring projektet!