En vecka på Pig Hill 4/2021

”Den korta knubbiga kan vara tyngre än den långa smala”

Den nya grisande suggruppen och grisar som föds upp utan antibiotika erbjöd spänning och brådskande stunder under veckan. NTM-centralen gjorde sitt första inspektionsbesök och vi fick träffa kollegor efter en lång tid.

En vecka på Pig Hill 1 - 5.11

MÅNDAG

I dag hade de bokat in oss smågrisproducenter till ett möte för att höra hur vi har det, hur de två senaste åren fungerat med corona och förstås berätta om hur marknaden ser ut idag. Nu när coronaläget har lugnat ner sig så går det ju bra att träffas. Det var roligt att träffa de andra producenterna i kedjan och höra deras åsikter om det nuvarande marknadsläget, fast det var länge sen vi sågs var det alltid nära till skratt och god samvaro. Det är viktigt att hålla kontakten med andra kollegor och kunna diskutera problem och framgång men även för att utbyta idéer inom produktionen.

PigHill-4_lo.jpg

TISDAG

Start kl. 06:00. Idag var det dags att börja välja ut grisarna till försäljning, det är alltid lika spännande att välja ut grisarna för man vill se om man träffat rätt på vikten. Ibland kan den korta knubbiga vara tyngre än den långa smala. Men den trevliga chauffören på förmedlingsbilen tar alltid emot grisarna med ett gott humör. Pig Hills smågrisar flyttas inom det egna nätverket så grisarna behöver inte köra lång väg när slaktsvinsstallen finns inom nejden. Delägarna tycker att vi på sugghuset har lyckats bra med att ta fram smågrisar av jämn kvalitet och produktionsrapporterna från slaktsvinstallen har sett mycket fina ut.

PigHill-8_lo.jpg

ONSDAG

Start kl. 05.30. Idag är dagen när smågrisarna far med bilen och de första suggorna börjar grisa i nya suggruppen. Det är ett konstant springande och skyndande mellan de olika boxarna, smågrisarna skall in i boet, ut ur boet och sen in igen, så att de alla får sin del av den dyrbara råmjölken som finns i begränsad mängd hos suggan. Suggan gör den bästa mjölken för sina egna smågrisar så det är viktigt att ge smågrisarna den chansen. När grisarna blir några dagar gamla börja de bli så duktiga att de hittar rätt själva. Det är ett evigt spring innan man lärt dem att när suggan stiger upp skall de gå undan och gömma sig i boet.

TORSDAG

Idag är det genomgång av foderrummet. Varje vecka kontrolleras de så att alla blandare är rena och inga läckage förekommer. Culina flexen tvättas och fodermängderna i silosarna gås igenom ifall det behövs beställs mera. Vi har valt A-Foder som leverantör av foder för att samarbetet har löpt smidigt och för att man får allt från samma ställe, det är smidigt att beställa av deras försäljare. Vi har även nu till vintern planer på att börja blanda in havre i våra foderblandningar, men man måste hålla koll på att det inte är för hög dos i spannmålet. Vi testar all spannmål som köpes in till besättningen. Havren ger en grov struktur med långa fibrer som är bra för suggans mage, en blandning på 50 % korn och 50 % havre åt dräktiga suggor gör att de har en välfungerande mage.

PigHill-3_lo.jpg

FREDAG

Fredagen till ära hade vi besök av ganskare från NTM-centralen. De ville granska vår foderhantering så vi tog några prov ur utesilosarna och sände in proven till Evira. De var trevliga och intresserade av hur det går med produktionen. Det är alltid spännande när man blir granskad för första gången. När man har en lite större drift kan man egentligen bli granskad på vad som helst, så det är väl bara att förbereda sig så gott man kan och se till så att man har alla dokument i de rätta pärmarna. Efter granskningen var det att fortsätta med dagens uppgifter. Vi började med att starta upp skötselvagnen. Vagnen underlättar arbetet med att för exempelvis märka smågrisarnas öron. Pig Hill är del av Atrias Non Ab Projekt och dokumentation och spårning av alla enskilda smågrisar är viktigt. När märkningen var klar skall vagnen tvättas och färdigställas för nästa användning vilket är viktigt så att den håller en lång livstid, det handlar främst om att se till att inga smådelar tar fast, putsning av rörliga delar och allmän tvätt om den blivit smutsig. Så det är ett evigt putsande innan den är ren och fin.

PigHill-1_lo.jpg

 

UR EXPERTENS PERSPEKTIV: Utfodringsplanering stöder djurens hälsa och produktionsresultatet

PigHill bestämde sig redan vid uppstarten av sin produktion att de ville satsa på djurens välbefinnande. Vi utarbetade ett utfodringsförslag som kretsade kring pro- och prebiotikumen EP 100 (fermenterad raps) och EP 199 (fermenterade alger och raps). Tanken var att få en sund hälsa i besättningen med minimal medicinåtgång, men även att bygga upp en sund bakterieflora i besättningen som stärker djuren. Vi har nu ganska precis använt produkterna åt suggorna och smågrisarna i ett års tid och det har gått riktigt bra. VI har en låg medicinförbrukning, sunda djur och en besättning som helt enkelt mår bra. Andra positiva effekter från Ep 100 och Ep 199 är foderutnyttjande som vi som bäst håller på att mäta.

Samarbete med nejdens odlare

Ett delmål PigHill haft sedan uppstarten var att ha med havre åt främst suggorna för att få en tillräcklig fibernivå i fodret. Det var inte så lätt att få tag i större partier förra året så havre introducerades nu i höst åt suggorna. PigHill tog initiativ och kontaktade spannmålsodlare i nejden om de var villiga att odla Niklas havre (proteinrik sort med god hektolitervikt) som de då kunde köpa upp nu i höst. Spannmålsbönderna nappade på förslaget och vi kunde nu ta bort en extra fiberkomponent ur foderblandningarna denna höst då vi får tillräckligt med fiber direkt från havren åt suggorna.

Avvänjningsvikterna på fin nivå

PigHill har från dag 1 varit öppna för olika förslag och det är inte bara en gång vi har bollat olika idéer i stallgångarna. Som för exempel har vi ändrat en hel del i smågrisfodren sedan uppstarten då avvänjningsvikterna varit på en mycket fin nivå hos PigHill. 8,0 – 8,5 kg:s avvänjningsvikter har varit vanligt och det ger förstås en hel del positiva möjligheter med hur fodret är utformat åt smågrisarna de första veckorna i tillväxavdelningarna när deras magar är väl utvecklade vid avvänjningen. Tillväxten ligger nu på kring 520 gram hos tillväxtgrisarna och slaktsvinsstallen som tar smågrisar från PigHill har uppvisat goda produktionsresultat och varit nöjda med smågriskvaliteten.

Det har varit en mycket intressant resa att få vara med och starta upp en besättning från att de första gyltorna anlände tills var vi är idag med över 300 sålda smågrisar per vecka. Resan slutar inte här utan vi följer med hela tiden om ändringar behövs från vecka till vecka eller månad till månad. Men det vi i alla fall kan konstatera är att uppstarten har gått riktigt bra och härifrån är det bra att fortsätta blicka framåt för framtidens foderutmaningar.

Daniel Klockars
Kundutvecklingschef, svinfoder, Atria Svin

 

Pig Hill Ab, Nykarleby
Företagare: Sebastian Pott, Tobias Wik, Arttu Flén, Robert Flén, Erik Nybäck ja Peter Nybäck
Produktionsinriktning: Svinproducent
Grundat: 2019 (produktionen inleddes i oktober 2020)
Antal djur: 550 suggor

Läs den föregående artikeln om en vecka på Pig Hill här