ÖK är delägare i nya Nautasuomi

Österbottens Kött är med och bildar ett nytt bolag för försäljning av nötfoder tillsammans med Atria, Itikka, Lihakunta och Osuuskunta Maitosuomi.

– Det är positivt att vi får ett närmare samarbete med Maitosuomi, då merparten av mjölkproducenterna i svenska Österbotten är medlemmar i Maitosuomi, säger ÖK:s styrelseordförande Jan Anderssén.

– ÖK:s anskaffning och kalvförmedling fortsätter som tidigare. Några personalförändringar sker inte heller inom ÖK med anledning av det nya bolaget, uppger VD Tom Åstrand.

Nautasuomi, som inleder sin verksamhet 1 april 2021, ska utveckla nötfoder för mjölk- och nötgårdar samt bygga upp gemensam försäljningsorganisation.

ÖK ser framemot det nya. Genom att tillsammans utveckla både mjölk- och nötköttsproduktionen höjs konkurrenskraften på marknaden.

Nautasuomi är ett dotterbolag till Atria Suomi Oy och verkställande direktör är A-Foders och A-Producenters Reijo Flink, som är bekant för ÖK:s medlemmar från tidigare. Atria äger 51 procent av det nya bolaget.