A-Foders Utfodrings-Akademi ordnar Teams-Webinar

Välkommen med på A-Foders Utfodrings-Akademi Webinar! Vi går igenom utmaningarna och möjligheterna kring utfodringen av svin. 

Evenemangen ordnas 18.11 och 23.11.2021 kl.12-14.00 som Teams-Webinar. 
 
Program 18.11.
 • 12.00.12-15 Framtidens utfodring och vart är vi på väg. Nuläget, framtiden och möjligheterna, Lasse Åberg
 • 12.15-12.35 Gyltans utfodring och uppfödning, Daniel Klockars och Christer Rönnqvist
 • 12.35-12.55 Suggans utfodring och skötsel under seminering och dräktighet, Daniel Klockars och Christer Rönnqvist
 • 12.55-13.15 Suggans utfodring och skötsel under grisning, Daniel Klockars och Christer Rönnqvist
 • 13.15-13.30 Teknologiutvecklingens möjligheter i utfodringen, Christer Rönnqvist
 • 13:30-14:00 Diskussion
 
Program 23.11.
 • 12.00.12-25 Grisens utfodring och skötsel under diperioden, Daniel Klockars och Christer Rönnqvist
 • 12.25-12.50 Tillväxtgrisens utfodring och skötsel, Daniel Klockars och Christer Rönnqvist
 • 12.50-13.15 Slaktsvinets utfodring och skötsel, Daniel Klockars och Christer Rönnqvist
 • 13.15-13.30 Teknologiutvecklingens möjligheter i utfodringen, Christer Rönnqvist
 • 13:30-14:00 Diskussion
   
Du får en länk till webinariet torsdagen 18.11 och tisdagen 23.11 innan webinariet börjar, och där kommer du in på live-evenemanget. Kom ihåg att även kolla skräpposten.