Suojaa SiKana-webinarium

Projektet Suojaa SiKana anordnar ett webbinarium på Teams om hur man minskar risken för djursjukdomar vid sväm- och kadaverhantering på gården. Skolningen riktar sig till gårdar som har investeringsplaner – men alla producenter är välkomna att delta och lära sig mera kring ämnet. Varje gård har nytta av informationen även om en investering inte är aktuell.

Företag i branschen presenterar nya lösningar för sväm- och kadaverhantering samt hur man minskar smittorisken för djursjukdomar.

 

Webbinariet hålls den 17 juni 2021 klockan 13:00 - 14:30 under rubriken:

Tautiriskit hallintaan: lannan ja raatojen käsittely tilalla

Programmet finns här, är på finska och är helt gratis.

 

Registrering till Teamswebbinariet görs här: https://forms.office.com/r/p0KDaukYkb

 

Programmet öppnas av Ari Berg, ordförande för Suomen Sikayrittäjät ry.

Veterinär Kati Näsärö från projektet Suojaa SiKaNa föreläser kring hantering av risken för djursjukdomar vid behandling av sväm och kadaver.

Försäljningsrepresentant Antti Tarsia från Bio Mobitek, Pellonmetalli Oy presenterar förbränningsanläggningar för kadaverhantering och slutligen ges information om gödselseparering från Pellon Group Oy.

 

ÖK rekommenderar producenter att delta i tillfället!