ANSVARSFULL FAMILJEGÅRD

Londbo Gård i Vörå premierades

vid Köttakademin 2022

 

Atria arrangerade Köttakademin 2022 i början av februari, också detta år som ett digitalt evenemang. Över 300 deltagare tog del av programmet, som höll hög standard, precis som det brukar.

Vid tillfället premieras gårdar och från ÖK:s område riktas varma Gratulationer till ÖK:s medlem Londbo Gård Ab i Vörå för utmärkelsen ANSVARSFULL FAMILJEGÅRD.

 

Londbo Gård, med smågris och slaktsvinsproduktion, grundades 1993 och har således verkat nästan 30 år. Anne Källbacka-Dalkarl och Kenneth Dalkarl driver gården och sönerna Fredrik och Felix arbetar inom familjeföretaget. Till familjen hör också dottern Sofie.

Grundläggande värderingar i det dagliga arbetet är djurens välfärd, kvalitetskött och livskraft på landsbygden.

Inom svinuppfödningen sker kontinuerligt satsningar i djurens välmående och biosäkerhet. De har också egen spannmålsodling.

– Vi har kunnat växa genom åren tack vare bra försäljningskanaler, möjligheten till spannmålsproduktion och framtidstro. Utöver familjemedlemmarna har vi två anställda: Aleksi och Albin som gör ett mycket gott arbete hos oss, säger Kenneth Dalkarl.

 

Gratulerar till utmärkelsen!

 

Andelslaget Österbottens Kött

londbo-gard-ab.jpgFOTO: A-Producenter