Årsredovisning 2020

ÖK:s Årsredovisning för 2020 finns att läsa här

Den finns i elektronisk form, och så finns ett mindre antal exemplar i pappersformat vid ÖK:s kontor ifall det finns medlemmar och producenter som önskar ett sådant.

Här ingår redovisning över räkenskaperna 2020, verksamhetsberättelse, förteckning över förtroendevalda och bildsvep från fjolåret.

På sista sidan finns kontaktuppgifter till personalen.