Tack Kim Tarvonen!

Kim Tarvonen_neliönosto.JPG

ÖK tackar Kim Tarvonen för välutfört arbete vid Österbottens Kött och önskar lycka till med nya jobbet inom Atriakoncernen.

Sören Stenroos är ny anskaffningschef vid ÖK och övertar Tarvonens uppgifter.