Tack för fodersamarbetet 2022

Tack för gott samarbete!

Som tack till de som beställer foder mellan 1.9-20.11.2022 delar vi ut 30-euros presentkort på Atria-produkter.

Alla gårdar som köpt minst 3 ton industriellt foder, eller mineraler. Presentkorten postas i början av december.

Ta kontakt och beställ foder av: Sören Stenroos tel. 050 3201539 soren.stenroos@atria.com