Atrias primärproduktion är en del av världens renaste inhemska matkedjor, från jord till bord

Atrias primärproduktion är en del av världens renaste inhemska matkedjor, från jord till bord

Atrias primärproduktion producerar världens renaste och bästa kött

Vår primärproduktions överlägsenhet ligger i en stark, enhetlig produktionskedja, där kunskapsstyrt utvecklingsarbete och utfodringslösningar baserade på ansvarsfulla foder tillverkade i Finland kombineras med en överlägset intelligent och konkurrenskraftig produktionskedja av Atrias familjegårdar.

Såhär skapas världens bästa köttkedja.