Välkommen till den nya osterbottenskott.fi-hemsidan

Välkommen till den nya osterbottenskott.fi-hemsidan

Vi har förnyat vår nättjänst och det tidigare A-Net är nu Producentens Arbetsbord. Vi har skickat ut ett mail med en aktiveringslänk den 13.6.2019, via denna kan man aktivera sitt konto. OBS! Dina inloggningsuppgifter är inte de samma som till A-Net. Ifall du har problem med aktiveringen eller inloggningen tag kontakt via telefon 040 7709055 eller maila osterbottenskott@atria.com må-fre 8-16.

Ifall du har brådskande ärenden rörande djuranmälningar eller ekonomi innan du kunnat aktivera kontot kan du vända dig till vår producentservice:

Nöt: 050 3201539

Svin: 040 6431929

Ekonomi: 040 6352623

Efter inloggning, för att komma till tjänster som rör t.ex. produktion och ekonomi, klicka på "Till arbetsbordet" brevid Atria Producenter-logon i mitten av den röda balken här ovanför och välj "Nötproducentens arbetsbord"/ "Svinproducentens arbetsbord"