Tuotannon kehitys Atrian nautatiloilla

Tuotannon kehitys Atrian nautatiloilla

Nautasuomen asiantuntijamme aina mukanasi

Maailman puhtaimmassa, suomalaisen naudanlihan ketjussa Nautasuomen asiantuntijamme ovat mukana tilojen arjessa aina ruokinnan suunnittelusta tuotannon kehittämiseen. Haluamme varmistaa, että tilamme menestyvät myös tulevaisuudessa ja siksi kehitämme tiloja yhdessä tuottajien kanssa.

Toimiva vuorovaikutus tukee molemminpuolista oppimista. Pienryhmät, akatemiat, sidosryhmäyhteistyö, siitossonnikasvattamo, ruokinta, rehut, investoinnit ja pihattoratkaisut ovat asiantuntijoidemme päivittäistä työtä. Kehitystyömme tulokset, toimivat tuotteet ja konseptit, auttavat tiloja saavuttamaan erinomaisia tuotantotuloksia.

Olemme luotettava kumppani, joka vahvalla osaamisella ja avoimella toiminnalla tukee ja kehittää suomalaista naudanlihan tuotantoa. Atria Perhetilojen ansiosta pystymme jäljittämään tuotteet kaupasta aina tilatasolle asti.

Tuotantokustannuslaskurit
Nurmi Vilja

Artikkelit