Video

Atrian alkutuotannon muodostavat nauta-, sika- ja siipikarjan kotimaiset tuotantoketjut.

Meille tärkeintä on tilojen menestyminen – olemme tuottajien kumppani, jonka tehtävänä on auttaa tiloja kehittymään ja saavuttamaan hyviä tuloksia. Asiantuntijamme tarjoavat osaamisensa ja kokemuksensa kannattavan suomalaisen kotieläintuotannon tueksi. Atria Tuottajat on osa maailman puhtainta Atrian kotimaista ruokaketjua pellolta pöytään. Haluamme jatkaa kestävien ratkaisujen kehittämistä ja pysyä liha-alan innovatiivisena suunnannäyttäjänä myös tulevaisuudessa.

Visiomme

Atrian alkutuotanto tuottaa maailman puhtainta ja parasta lihaa. Alkutuotantomme ylivoima on vahva yhtenäinen tuotantoketju, jossa tiedolla johdettu kehitystyö sekä Suomessa valmistettuihin vastuullisiin rehuihin pohjautuvat rehustusratkaisut yhdistyvät ylivoimaisen älykkääseen ja kilpailukykyiseen atrialaisten perhetilojen tuotantoketjuun.

Näin syntyy maailman paras lihaketju.

Missiomme

Atrian Alkutuotannon perustehtävänä on atrialaisten perhetilojen kilpailukyvyn varmistaminen. Teemme tätä hankinnan, kehityksen, rehustuksen ja tiedolla johtamisen avulla. Me ja atrialaiset perhetilat teemme parhaamme, jotta jokainen voi hyvällä omallatunnolla syödä atrialaista lihaa tietäen, että se on tuotettu vastuullisesti, turvallisesti ja eläinten hyvinvoinnista huolehtien.

Missionamme on maailman vastuullisin ja kilpailukykyisin kotieläintuotanto.

Strategisia painopisteitämme ovat:

Vastuullisuus

Osana Vastuullinen Atria -ohjelmaa kehitämme eläinten hyvinvointia sekä bioturvallista ja ympäristökestävää alkutuotantoa. Hiilineutraali ruokaketju on koko Atria-konsernin tavoite. Myös ympäristökestävyys nousee vahvasti mukaan tuottajien kanssa tehtävään kehitystyöhön. Lisäksi jatkamme aiempien päätösten mukaisesti muun muassa antibioottivapaan tuotannon lisäämistä, eläinten hyvinvoinnin turvaamista, uusiutuvan energian hyödyntämistä sekä tuontivalkuaisen korvaamista suomalaisella valkuaisella. Edistämme maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa parantavien viljelymenetelmien käyttöönottoa.

Kilpailukyky

Atrian alkutuotannon tavoitteena on maailman paras lihaketju. Atrian alkutuotannon ytimenä ovat kehittyvät atrialaiset perhetilat. Tällä strategiakaudella panostamme tilojen kilpailukyvyn kehittämiseen. Tärkeä osa tätä kehitystyötä ovat uudet toimintamallit, joissa tiedolla ja tiiviillä yhteistyöllä on iso merkitys. Pyrimme kehittämään atrialaisia perhetiloja kohti maailman älykkäintä tuotantoketjua.

Älykkyys

Tiedosta kehittyy strategiakaudella A-Tuottajien neljäs palvelu. Nousemme strategiakaudella uudelle tasolle tiedolla johtamisessa. Älykästä alkutuotantoa johtaa osaavat tietotyön ammattilaiset. Esimerkiksi sikaketjussa tavoitteemme on kehittyä maailman parhaaksi ja älykkäimmäksi sikaketjuksi. Sellainen on valmis maailmanlaajuiseen kilpailuun. Siinä meidän vahvuus on todistetusti puhdas ja vastuullisesti tuotettu liha. Panostamme tuotantoketjun ja tilojen tuottavuuden kehittämiseen laadun kautta.

Kasvu

Nautaketjussa tavoitteenamme on kotimaan markkinajohtajuus. Pidämme hankintamäärät korkeina, vaikka tila-ja lehmämäärät laskevat. Teemme tiivistä yhteistyötä tilojen kanssa ja kehitämme uusia yhteistyömalleja. Pyrimme vahvistamaan osaamista niin maitotiloilla kuin emolehmä – ja loppukasvatustilojen kehittämisessä. Broileriketjussa tärkein tavoitteemme on kasvaa kananlihan kulutuksen mukaan. Tässä hallitussa kasvussa meidän tiivis ketju ja sen yksittäiset tuottajat ovat vahvasti mukana. Tähän tavoitteiseen liittyy myös Atrian päätös uuden siipikarjatehtaan rakentamisesta. Myös sikaketjussa meillä on erinomainen kyky kasvattaa sianlihantuotantoamme, mikäli kannattavaa markkinaa maailmalta löytyy. 

Näin syntyy maailman paras lihaketju.