Nauta ja Maito Länsi

Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltainen lähestyminen nautakarjatilojen kehittämiseen kahden teemaan puitteissa: Tilojen jatkuvuuden turvaaminen ja investointivalmiuden edistäminen sekä Tilojen muutoskestävyyden, kannattavuuden ja vastuullisuuden kehittäminen. Teemoilla tavoitellaan tuotannon johtamisen kehittymistä kohti kestävää tulevaisuutta ja jatkuvuutta yli sukupolvien.

Tilojen kehitystä tuetaan:

  • johtajuustaitoja kehittämällä, esim. kasvattamalla tilojen investointiosaamista, lisäämällä datan hyödyntämistä ja vahvistamalla tilan toimintojen kokonaisvaltaista hallintaa, lisäten tilan tuottavuutta ja kannattavuutta,
  • edistämällä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvittavaa osaamista: muutoskestävyyttä, älymaatalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä tilojen välistä verkostoitumista.

Hankkeen läpileikkaavana motiivina on lisäksi tilojen toiminnan ympäristö– ja ilmastokestävyyden hallinta sekä tulevaisuuteen katsovan, positiivisen ilmapiirin luominen. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki hankealueen nauta- ja maitotilat sekä kasvinviljelytilat, jotka esim. suunnittelevat yhteistyötä nautatilan kanssa. Asiantuntijavetoiset pienryhmät ovat hankkeen tärkein toteutusmuoto. Niiden lisäksi järjestämme tilavierailuja, keskustelutunteja ja webinaareja sekä paljon muuta!

Hankealueena on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnat. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy, Osuuskunta Maitosuomi ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha. Hanketta rahoittaa 80% osuudella EU:n maaseutu- ja maatalousrahoitus. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024 – 28.02.2027.

Seuraa tiedostusta nettisivuillamme, AgriHubissa sekä Facebookissa ja Instagramissa @atria.nautakehitys. 

Haluaisitko mukaan hankkeen pienryhmiin ja kiinnostaako sinua kuulla, mitä muuta hankkeessa tapahtuu? Mitkä aiheet sinua kiinnostaisivat erityisesti?
Ilmoita kiinnostuksestasi vastaamalla kyselyyn!

Asiantuntija Mira Haapalainen, mira.haapalainen@atria.com, p. +358 504481771

nautajamaito-lansi-logot.jpg

Hankkeen julkaisut