Ruokinnan suunnittelupalvelut nautatiloilla

Ruokinnalla on oleellinen vaikutus nautatilan tuotannon onnistumisessa. Kotoisten rehujen hyvä laatu ja hyvin suunniteltu täydennys ostorehuilla takaavat osaltaan hyvät tuotantotulokset, eläinten terveyden ja taloudellisesti kannattavan tuotannon. 

Nautasuomelta saat asiantuntevat neuvot niin lypsykarjatilan kuin lihanautatilojen eri tuotantovaiheiden ja -muotojen ruokintaan ja rehustukseen. Autamme kotoisen rehustuksen suunnittelussa, toimitamme tuotantopanoksia rehuntuotantoon ja laadimme tarvittavat ruokintasuunnitelman asiakastiloillemme. 

Kaikki A-Rehun valmistamat rehut ja rehujakeet ovat lämpökäsiteltyjä, GMO-vapaita ja soijattomia. Valikoimasta löytyvät täysrehut, puolitiivisteet, tiivisteet ja kivennäiset lypsykarjoille ja lihanaudoille. Lisäksi toimitamme laajan valikoiman erilaisia rehujakeita seosrehuruokintaan ja kotiseoksiin. 

Lypsylehmien rehut ja ruokinta

A-Rehun valikoimista löydät lypsylehmille oikeat rehut niin täysrehu-, puolitiiviste- kuin seosrehuruokintaan. Rehujen perustana ovat kotimaiset rehuviljat. Valkuaisraaka-aineina käytämme rypsipuristetta ja rapsirouhetta. Kuidun lähteitä ovat ohrarehu ja melassileike. Energialisää antavat suojattu kasvirasva ja glyseroli.

Nautasuomen asiantuntijat ovat kumppanisi kotoisen rehustuksen suunnittelussa, laadimme tarvittavat ruokintasuunnitelman asiakastiloillemme ja toimitamme tuotantopanoksia rehuntuotantoon. Tutustu ruokintasuunnitteluun ja rehuihin lataamalla Maitotilan ruokintaopas.

Vasikoiden rehut ja ruokinta

Huolellinen vasikoiden hoito ja ruokinta alkukasvatuksessa kantaa pitkälle. Kun ruokinta on kunnossa, vasikat pystyvät käyttämään koko kasvupotentiaalinsa. 

Juottokauden aikana vasikalle tarjotaan alusta alkaen hyvää väki- ja karkearehua vapaasti. Vasikoiden väkirehuissa tulee olla tasapainoisesti energiaa ja valkuaista. A-Rehun vasikoille suunnitelluissa rehuissa on käytetty vain vasikan ruuansulatukselle sopivia raaka-aineita. Ne sisältävät runsaasti hyvin sulavia kuituja, mikä tukee pötsin kehitystä. 

Lihanautojen rehut ja ruokinta

Lihanautojen ruokinta perustuu yleensä tilan oman säilörehun lisäksi omaan tai ostettuun viljaan, jota täydennetään tarvittavilla ostoväkirehuilla, yksinkertaisimmillaan kivennäistä. Usein käytössä ovat myös erilaiset edulliset elintarviketeollisuuden sivujakeet, jotka monipuolistavat rehuannosta. 

Seosrehuruokinnan etuina ovat ruokintatyön nopeutuminen ja sen myönteiset vaikutukset pötsin toimintaan. Seosrehuruokinnassa nauta saa väkirehua tasaisesti jokaisella syöntikerralla, jolloin suuria, pötsin toimintaa häiritseviä, väkirehuannoksia ei tule. 

Erillisruokinnassa rehujako suunnitellaan painoluokittain esimerkiksi 100 kg portain. Rehun päiväannos tulee määrittää eläimen painon, ei iän mukaan. Erillisruokinnassa väkirehu tulee jakaa vähintään kaksi kertaa päivässä, jotta väkirehun kerta-annokset eivät nouse liian korkeiksi. 

Emolehmien rehut ja ruokinta

Emolehmien ruokinnan tavoitteena on pitää emolehmät oikeassa kuntoluokassa ympäri vuoden. Tällöin ne tulevat kiimaan ja tiineeksi haluttuun aikaan ja poikivat sekä imettävät onnistuneesti. Mitä lyhyemmässä ajassa yhden poikimakauden emot ja hiehot poikivat, sitä yhtenäisemmiksi saadaan sekä emojen että vieroitettujen vasikoiden ruokintaryhmät. Oikeiden kivennäistäydennyksien löytäminen on tärkeä osa emolehmien ruokinnansuunnittelua. 

Emolehmien ruokinnassa käytetään väkirehua rotutyypistä ja ruokintastrategiasta riippuen hyvin vähän tai ei ollenkaan. Nurmen tehokas hyödyntäminen niin laitumena kuin säilörehuna on olennainen osa emolehmien ruokinnan tuottavuutta. Tämän vuoksi emolehmätilalla on teetettävä karkearehuista analyysit ja tehtävä niiden pohjalta ruokintasuunnitelmat. 

 

Tarkemmat rehutiedot A-Kaupassa