Nauta ja Maito Itä

Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltainen lähestyminen nautakarjatilojen kehittämiseen ja toiminta keskittyy kahteen teemaan: Tilojen jatkuvuuden turvaamiseen ja investointivalmiuden edistämiseen sekä Tilojen muutoskestävyyden, kannattavuuden ja vastuullisuuden kehittämiseen. Teemoilla tavoitellaan tuotannon johtamisen kehittymistä, kohti kestävää tulevaisuutta ja jatkuvuutta yli sukupolvien.

Tilojen kehitystä tuetaan:

  • johtajuustaitoja kehittämällä, esim. kasvattamalla tilojen investointiosaamista, lisäämällä datan hyödyntämistä ja vahvistamalla tilan toimintojen kokonaisvaltaista hallintaa, lisäten tilan tuottavuutta ja kannattavuutta,
  • edistämällä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvittavaa osaamista: muutoskestävyyttä, älymaatalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä tilojen välistä verkostoitumista.

Hankkeen läpileikkaavana motiivina on lisäksi tilojen toiminnan ympäristö– ja ilmastokestävyyden hallinta sekä tulevaisuuteen katsovan, positiivisen ilmapiirin luominen. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat teurastamo- ja meijeriasiakkuuksista riippumatta kaikki hankealueen nautakarjatilat ja myös kasvinviljelytilat, jotka esim. suunnittelevat yhteistyötä karjatilan kanssa. Asiantuntijavetoiset vertaisryhmät ovat hankkeen tärkein toteutusmuoto. Niiden lisäksi järjestämme tilavierailuja, keskustelutunteja ja webinaareja sekä paljon muuta!

Hankealueena on Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnat ja ELY-alueet. Hankkeen toteuttavat Nautasuomi Oy, Osuuskunta Maitosuomi ja ProAgria Itäsuomi ry ja hanketta on rahoittanut EU:n maaseutu- ja maatalousrahoitus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2026 ja hankkeen toiminta on helmikuun aikana alkamassa. Seuraa tiedostusta nettisivuillamme, AgriHubissa sekä Facebookissa @atrianautahankkeet.

Asiantuntija Mira Haapalainen, mira.haapalainen@atria.com, p. +358 50 4481 771

nautajamaito-ita-logot.jpg