Nurmi ja laiduntaminen nautatiloilla

Nurmi

Nurmi on nautatilan haastavin, mutta myös mahdollisesti parhaan sadon tuottava satokasvi. Hehtaarille asetettu satotaso 10 000 kg/ka on hyvinkin mahdollista saavuttaa, kunhan muistaa, että tehokas nurmenviljely pitää sisällään monta huolella tehtävää työvaihetta nurmen perustamisesta, täydennyskylvöstä, lannoituksesta ja korjuusta itse säilöntään. Kiinnostus nurmenviljelyn tehostamiseen on ollut lähivuosina hyvässä nosteessa, ja onhan sillä kokonaisuudessaan iso vaikutus koko karjatilan kannattavuudelle.   

Tutustu Tuottava nautatilan nurmi -hankkeeseen

Laidun

Laidunnurmi on pääsääntöisesti tilan halvinta rehua, joskin laiduntamisen voi toteuttaa todella monella eri tavalla. Perinteinen laidunnustyyli, jossa eläimet lasketaan yhdelle suurehkolle lohkolle, on muuttumassa. Tilalle on tullut mm. kiertävä lohkolaidunnus ja kaistalaidunnus. ”Teholaidunnuksen” ansiosta eläimet vaihtavat syötävää aluetta tiheään, jolloin vältytään paitsi ylilaidunnukselta, myös tallaustappioilta sekä mahdollistetaan laidunnurmen hyvä, uusi kasvuun lähtö. Oman tilan laidunnuksen suunnitteluun on tarjolla paljon erilaisia apuvälineitä, kuten excel-pohjainen laidunnussuunnittelutyökalu, laiduntikku, laidunoppaat ja tietysti kattavat aitaustarvikevalikoimat. 

Uusi työkalu laidunsatojen arviointiin ja tueksi laidunten tuotantokustannuslaskentaan

Nurmen tuotantokustannuslaskuri

Säilörehun ja muiden karkearehujen hinnalla on valtaisa merkitys minkä tahansa nautakarjatilan kannattavuuteen, tuotantosuunnasta riippumatta. Merkitys tulee puhtaasti volyymistä. Koska säilörehua kuluu määrällisesti nautojen ruokinnassa paljon, sen hinnan suhteellisen pienikin muutos vaikuttaa lopputuotteiden tuottamisen kannattavuuteen merkittävästi. Tämän järkeilyn sanoittaminen ja ymmärtäminen on sinällään helppoa, mutta käytännön tilatasolla merkityksen hahmottaminen on haastavaa. Koska nurmirehujen hinta muodostuu useasta suorasta ja epäsuorasta tekijästä, niitä tuotetaan tilan sisäisesti eikä niistä liikutella konkreettista rahaa muiden kuin suorien panosten suhteen, kokonaisuuden hahmottaminen ilman ajatuksella tehtyä laskentaa on kenelle tahansa mahdotonta. Ostorehukustannus taas on huomattavasti yksikertaisempi aihe, vuosittaisen tarkan summan saa katsottua kirjapidosta koska vain. Osaatko kertoa paljonko rahaa sinun tilasi sitouttaa ja käyttää vuosittain säilörehuun?

Siirry laskuriin ja lue ohjeita sen käytöstä.

A-Kaupan tuotteet nurmeen ja laiduntamiseen