Rehuhyötysuhteen mittaus vahvistaa siitossonnikauppaa

15.06.2020 13:33

Atrian tämän kevään siitossonnihuutokaupassa myydyiltä sonneilta mitattiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa yksilöllinen rehuhyötysuhdeVallitseva koronatilanne ei kauppaa haitannut, päinvastoin, sillä nettiin siirretty kaupanteko villitsi ostajat ennätyskauppoihin. 

Rehuhyötysuhde.jpg

Kaksisataa kasvukoesonnia osallistui talven aikana rehuhyötysuhteen mittaukseen Mikko Peuran kasvattamossa Jalasjärvellä. Mittauksessa oli mukana viisi eri rotua (angus, hereford, charolaislimousin ja simmental) ja se toteutettiin kahdessa erässä samalla, kun sonneilla oli meneillään perinteinen kasvukoe.  

Viime syksynä kasvattamoon tulleista sonneista hyväksyttiin siitosmyyntiin huutokauppaan mennessä peräti 112 sonnia. Vaikka sonnit on valittu jo alun perin tiukin kriteerein, pudotetaan siitoskäytöstä joka vuosi noin puolet pois.  

Rehuhyötysuhde säästää kukkaroa ja ympäristöä 

Rehuhyötysuhdetulokset julkaistiin residuaalisena syöntinä (RFI), joka periytyy yhtä tehokkaasti kuin kasvukin. Siksi on erittäin kiinnostavaa, että mittaus on tehty tuleville pihvinautojen isäsonneille, jotka voivat periyttää parempaa rehuhyötysuhdetta jälkeläisilleen.  

Rehuhyötysuhdetta ei voi arvioida mittaamatta sitä. Kaksi samankokoista ja yhtä nopeasti kasvavaa saman rodun ja sukupuolen eläintä voivat erota merkittävästi rehuhyötysuhteessa. Pienemmän syönnin eläin säästää sekä kukkaroa että ympäristöä.  

Sonnin käyttötarkoitus vaikuttaa valintaan 

Kuitenkin kultainen keskitie on rehuhyötysuhteessakin tavoiteltava asia. Mikäli eläimiä valitaan hyvin voimakkaasti residuaalisen syönnin perusteella, voidaan hävitä kestävyydessä. Lisäksi kun eläimet muuttuvat vähärasvaisemmiksi, se heikentää hedelmällisyys- ja emo-ominaisuuksia.   

Teuraaksi kasvatettavien vasikoiden isää valittaessa sonni voidaan valita tehokkaammin rehuhyötysuhteen mukaan.  

Rehuhyötysuhteesta jopa jalostusarvo 

RFI voidaan ilmoittaa kahdella tavalla. Toinen luku näyttää yksinkertaisemmalta ja se ilmoitetaan RFI (kg). Tämä luku on kuitenkin voimassa vain siinä vertailuryhmässä, missä se on mitattu.  

Valitsimme siitossonnihuutokaupan myyntitietoihin luvun RFIepd (kg), mikä kertoo odotetusta jälkeläisten erosta residuaalisessa syönnissä. Tätä jalostusarvoa eli ennustetta voi verrata ryhmien välillä, jopa eri vuosien, rotujen ja maan rajojen yli eri maissa mitattujen GrowSafe-tulosten kanssa.  

Eläimiä, joilta on mitattu rehuhyötysuhde ja joille on laskettu GrowSafen RFIepd-arvo, on nyt yli 40 000 eri puolilla maailmaa. Jalostusarvon laskemiseen on tarvittu kolmen polven sukulaisuustiedot taustalle. Arvosteluvarmuudet ovat Atrian Siitossonnikasvattamossa vielä melko matalia, mutta ne vahvistuvat tulevien vuosien mittaan 

Mitä on RFI? 

Residuaalinen syönti eli RFI lasketaan niin, että eläimen mitattua todellista syöntiä verrataan odotettuun syöntiin, joka määritetään elopainon ja kasvun perusteella. Eli jos sonni syö vähemmän kuin mitä sen koon ja kasvun perusteella odotetaan, on sen RFI matala, mieluiten negatiivinen. Mitä pienempi arvo, sen parempi RFI. Mitä suurempi RFI, sitä huonompi rehuhyötysuhde. 

Valitsemalla siitossonnit systemaattisesti RFI:n perusteella saavutetaan:  

  • jopa 12% pienempi rehunkulutus karjassa, samalla tuotostasolla 
  • 910 % pienempi ylläpitotarve 
  • 915 % parempi rehun muuntosuhde vasikoilla 
  • 17 % pienemmät NPK-päästöt lantaan  
  • 30 % pienemmät metaanipäästöt 

Siitossonnikasvattamon Kasvukoe 20192020 -sivulla voit tutustua kaikkien kasvukokeen sonnien rehuhyötysuhde- ja muihin tuloksiin tarkemmin.

Vehkaoja Susanna

Kehityspäällikkö

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Luomu- ja emolehmätilat, siitoseläinvälitys (liharotuiset)