Tahtotilana tulevaisuuden valkuaisomavaraisuus

Miksi tuoda ulkomailta jotain, mitä on mahdollisuus saada omasta maastaRehuvalkuaisen osalta soijan tuonti on vielä välttämätöntä, mutta Atrian soijaton nautaketju ja tilajäljitettävät soijattomat sikatilat osoittavat, että meillä tuotantoketjun valkuaisomavaraisuus ei ole pelkkä haave. Avainasemassa on herneen ja härkäpavun viljelyn lisääminen.  

Suurin osa suomalaisten tuotantoeläinten valkuaistarpeesta saadaan tyydytettyä kotitilan viljasta, joka on puhdasta, kotimaista ja jonka alkuperä on tiedossa. A-Rehulla tehdään nyt hartiavoimin töitä, jotta kotimaiset valkuaislähteet saadaan hyödynnettyä niin pitkälti kuin mahdollista.  

-Jo nyt hyödynnämme Altian tehtaalta Koskenkorvalta saatavan sivuvirran, eli kotimaisen ohravalkuaisrehun, ostamme kotimaista rypsipuristetta sekä käytämme hernettä ja härkäpapua rehun valmistuksessa. Tämän lisäksi tarjoamme viljelijöille ainoana Suomessa takuuhinnan viljasta ja palkokasveistakertoo A-Rehun hankintapäällikkö Taneli Marttila. 

Marttilan mukaan lisäystä nykyiseen tarvitaan silti kaikkien valkuaiskasvien osalta, jotta ei oltaisi riippuvaisia Etelä- ja Pohjois-Amerikasta tuotavasta soijasta. 

- Atrian tuotantoketjun rehuraaka-aineiden korkean kotimaisuusasteen toivotaan olevan jatkossa myös kilpailuetu, joka edistää samalla ympäristön kestävyyttä. 

Atrian konkreettisena tavoitteena on järjestää tuottajille edellytykset soijattomaan siipikarjan kasvatukseen vuonna 2022. Siihen ei kuitenkaan päästä pelkkää herneen viljelyä lisäämällä, vaan lisäystä tarvitaan kaikkiin kotimaisiin valkuaiskasveihin.   

ENITEN VOITETTAVAA VILJELIJÄLLE 

Valkuaiskasveista herneen ja härkäpavun lisääminen on A-Rehulla nyt fokuksessa, eikä syyttä. Niiden viljelyssä on Marttilan mukaan eniten voitettavaa sekä viljelijällä että ympäristöllä. Typpeä sitovat valkuaiskasvit ovat viljelijälle edullisia, sillä niitä ei tarvitse juuri lannoittaa ja ruiskuttaa, hinnoittelu on hyvä ja etua tulee myös sadonlisäyksen kautta.  

-Meillä herneen ja härkäpavun takuuhinta on ollut 200 euroa jo parin vuoden ajan sopimusviljelijöilleKun niitä lisätään viljelykiertoon, viljan keskimääräiset satotasot paranevat. Omalla tilallani Jurvassa keskisadon lisäystä on tullut viljoilla noin 1 000 kg/ha. 

TEK_3457_lo.jpg

SATOA LISÄÄVÄ KAKSIKKO 

Vaikka typen sitominen peltoon on kotimaisten palkokasvien eduista tunnetuin, se ei yksin selitä herneen ja härkäpavun positiivista vaikutusta satoihin. Ne parantavat maaperää myös juurillaan. 

- Herneen juuristo on hento mutta laaja, ja härkäpavulla on paalujuuri, josta lähtee pieniä hentoja juuria sivuille. Molempien juuristot kuohkeuttavat maata etenkin kovilla savisilla maaperillä ja pumppaavat ravinteita pintaan. Kuorettuminen ei ole ongelma sen enempää herneelle kuin härkäpavullekaan, sanoo Marttila. 

Kun hernettä tai härkäpapua halutaan lisätä viljelykiertoon, niiden välissä täytyy pitää viisi välivuotta, sillä niille tyypilliset kasvitaudit säilyvät maassa 3–5 vuottaJos vuonna 2020 viljelit hernettä ja härkäpapua, voit viljellä niitä samoilla peltolohkoilla seuraavan kerran vuonna 2026. 

PERUSTUKSET KUNTOON 

Kuluvana vuonna A-Rehu on saanut herneen viljelypinta-alat ja suorien viljelysopimusten määrän kasvamaan merkittävästi. Viljelijöiden ohella asiasta on kiittäminen A-Rehun sinnikästä työtä herneen viljelyvarmuuden parantamiseksi: herneelle myönnettiin tänä vuonna korrensäädelupa. 

-Aiemmin puinti on ollut herneenviljelyn hankalin osa, koska herne lakoontuu helposti. Tukesin myöntämän korrensäädepoikkeusluvan ansiosta herneen vartta saadaan vahvistettua, Marttila sanoo. 

Härkäpavun viljelyssä kasvua odotetaan jo ensi vuodelle, sillä tänä syksynä A-Rehu aloittaa uuden haitta-aineettoman härkäpapulajikkeen myynnin. Lajike on nimeltään Vire, ja sen on kehittänyt suomalainen Boreal. 

- Vire ei sisällä lainkaan visiiniä ja konvisiiniä, jotka estävät perinteisen härkäpavun käytön etenkin broilerien rehussa. Sen ansiosta olemme askeleen lähempänä soijasta vapautumista, Marttila sanoo. 

Kahden vuoden päästä viljelyyn saadaan myös toinen uusi ja haitta-aineeton härkäpapulajike, jonka nimi on jo tiedossaInto. Toivotaan, että nimi on enne. 

 

VIRE-HÄRKÄPAPU

•Uusi vähemmän haitta-aineita sisältävä härkapapulajike

•Sisältää vähemmän visiiniä ja konvisiiniä.

•Lajikkeen on kehittänyt suoma-lainen kasvinjalostaja Boreal

•Tulossa myyntiin loppuvuodesta 2020

•Lajike soveltuu käytettäväksi myös broilerien ja porsaiden rehuun, toisin kuin perinteiset härkäpapu-lajikkeet.

 

Lisätietoa: 

Lataa rehuherneen viljelyohje osoitteesta: https://www.atriatuottajat.fi/a-rehu/viljakauppa/rehuherne/ 

Lue juttu myös Atria Tuottajat -lehdestä