Kehittäminen on tiimityötä

01.06.2020 14:34

A-Rehun nautarehujen tärkein raaka-aine on suomalainen vilja. Sen pohjalle on hyvä rakentaa laadukkaita ja tuottavia täysrehuja, puolitiivisteitä sekä seosrehuruokintaan soveltuvia komponentteja. 

imagef6ag.png

Tutkimustietoa julkaistaan valtavasti sekä maailmalta että kotimaasta. A-Rehulla sitä seurataan aktiivisesti. Kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen ja uusimman tiedon hakeminen myös sitä kautta on osa tuotekehitystyötä.  

Harvoin pystymme kuitenkaan ottamaan ulkomaalaisia tutkimustuloksia suoraan käyttöön. Rehujemme raaka-ainepohjpoikkeaa monesti merkittävän paljon muissa maissa käytettävistä raaka-aineistajoten suora vertailu on lähes mahdotonta.  

Selkeiero on rehujen valkuaisena ulkomailla paljon käytettävä soija. Ulkomailla rehujen raaka-aineista löytyy usein myös kalajauhoa ja muita meille hyvin vieraita komponentteja. Lisäksi karkearehuna Suomessa on pääasiassa nurmisäilörehu maissisäilörehun sijaan.  

Matkoilta ja artikkeleja lukemalla saa uusia ajatuksia ja tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan ala on menossa. Ulkomailta tiedon hakeminen vaatii kuitenkin jalostusta suomalaisiin olosuhteisiin ja ruokintoihin. 

Mistä rehut rakentuvat? 

Suomalaisten tuottajien omistamalle A-Rehulle on tärkeä arvo olla mukana koko ketjussa pellolta lähtien. Nautarehuihin käytämmekin suomalaista viljaa noin 35 miljoonaa kiloa vuodessa. Lisäksi A-Rehulla on käytössä alkoholiteollisuuden sivuvirtana tuleva erinomainen raaka-aine: ohrarehu. Myös rankkia ja ohramallasrehua hyödynnetään.  

Ohrarehu on ohran jyvän sisuksen sisältämää kuitua. Se on lehmän pötsissä hyvin sulavaa ja tasapainottaa ruokinnassa erinomaisesti viljoista tulevaa tärkkelystä. Suomalaisen sulavan kuidun lähteen ansiosta muualta tuotavan melassileikkeen käytön tarve ei ole niin suurta kuin se olisi ilman ohrarehua. 

Yhteistyö rehukehityksen ja viljan hankinnan kanssa on tiivistä. Kotimaisen valkuaisen saaminen mukaan myös nautarehuihin on lähitulevaisuuden tavoite. Härkäpapu on suomalaisissa ruokintakokeissa osoittautunut varsin toimivaksi valkuais- ja energialähteeksi lypsäville lehmille.  

Kannustammekin viljelijöitä aktiivisesti ottamaan härkäpavun ja herneen mukaan viljelykiertoon, jotta nämä raaka-aineet saataisiin mukaan myös nautojen rehuihin. Se mahdollistaisi nyt pääasiallisena valkuaislähteenä käytettävän tuontirypsin pienemmän käytön.  

Tilat mukana kehittämässä 

Tärkein rooli rehujen kehityksessä on tietenkin rehujen syöjillä. Niiden terveiset saamme tuottajilta. Asiakkuuspäällikkömme tekevät normaalioloissa aktiivisesti ruokintaan liittyviä tilakäyntejä. Yhdessä tuottajan kanssa tehdyt havainnot kertovat ruokintasuunnitelman ja käytettyjen rehujen toimivuudesta. Samalla tuottajien kanssa keskustellessa nousee esiin ajatuksia ja toiveita, millaisia rehuja kaivattaisiin. Kaikkea ei voi toteuttaa, mutta tärkeää tiloilta tuleva tieto kehitystyössä on. 

Uudet rehut ja mahdolliset uudet raaka-aineet testataan aina ensin muutamalla yhteistyötilalla ennen kuin uusi tuote tulee kaikille myyntiin. Tällä tavoin varmistamme, että rehujemme laatu ja tuotantovaikutukset ovat aina hyviä. 

Tilojen ja valiolaisten osuuskuntien kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta saadaan syksyisin säilörehujen raaka-ainenäytteiden pohjalta nopeasti luotua käsitys, millaisia säilörehuja seuraavana talvena on tulossa syöttöön.  

Silloin on mahdollista reagoida nopeastikin täysrehujen ja puolitiivisteiden energia- ja valkuaisarvojen vaatimuksiin. Raaka-ainepohja pysyy samana, mutta ainesosien suhteita muuttamalla voidaan rehuarvoihin vaikuttaa 

Ideointi tehdään yhdessä 

Nautarehujen kehittämisen pariin A-Rehulla kokoontuu säännöllisesti pieni asiantuntijatiimi. Silloin käydään läpi asiakkailta tulleita toiveita ja keskustellaan rehujen muutostarpeista sekä ajatuksista uusiksi rehuiksi. 

Mahdolliset uudet raaka-aineet, kuten pari vuotta Kreemi-rehuissamme ollut Phix-up ja vankan suosion saavuttanut elävä hiiva, käydään läpi ja mietitään yhdessä, millaiseen rehuun ja minkälaisiin asiakastarpeisiin ne sopisivat. Pyrimme aina huomioimaan erityyppisten tilojen tarpeet ja pitämään tuotevalikoimamme sellaisena, että jokainen tuottaja löytää oman tilansa tarpeisiin sopivan rehun. 

Heikkinen Milja

Rehujen tuotekehitys

Heikkinen Milja

050 472 7836

Kehityspäällikkö, nautarehut