Kovaa työtä ja onnistumisen iloa - Kytöharjun tilan peruskorjauksen lopputulos näyttää hyvältä

Mikko ja Heli Kytöharju pyörittävät emakkosikalaa, joiden toiminnot ovat kahdella eri tilalla. Sikalat sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä toisistaan Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. Kotitilaksi kutsuttu emakkosikala on rakennettu vuonna 2005 ja tuotannon laajennus toteutettiin joulukuussa 2017 ostamalla naapurin sikala eli nk. ”Pighilli”. Laajennuksen jälkeen tilalla työskentelee yrittäjäparin lisäksi kaksi työntekijää eli tila työllistää yhteensä neljä ihmistä.

imageqpvj3.png

Kytöharjut lähtivät peruskorjausprosessiin, sillä he olivat suunnitelleet laajennusta kotitilallaan, jossa välikasvatustila oli liian ahdas korkeaan porsastuotokseen verrattuna. Laajennus toteutettiin lopulta ostamalla naapuritila vuoden 2017 lopussa, minkä myötä saavutettiin suurempi tuotanto kustannustehokkaammin uudisrakentamiseen verrattuna. Atria Tuottajien Sikaloiden elinkaari- ja ylläpitokustannusten selvittäminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke tuli Kytöharjulle erittäin hyvään saumaan, joten he hakivat hankkeeseen mukaan. Peruskorjauksen kohteena ovat olleet osaltaan sekä kotitila että naapurilta ostettu Pighilliksi kutsuttu sikatila. Kytöharjun peruskorjaus on rahamääräisesti mittava ja tilojen korjausvelka on yhteensä 33%: kotitilalla 6% ja Pighillissä 27%.

Pighilli jäännösvapaa liemi lämmin liemi maistuu porsaat syövat innokaasti.jpg

Sikaloiden pinta-alasta on peruskorjattu lattiapintaa yhteensä noin 900m² ja välikasvatustilojen karsinarakenteet on uusittu täysin. Kotitilalla ovat vanhat vieroitusosastot muutettu kolmeksi porsitusosastoiksi. Tällä tavalla on tuplattu niiden määrä, jotta kaikki porsitukset voidaan tehdä samassa rakennuksessa. Vanhojen välikasvatusosastojen lattiat on hajotettu ja rakennettu uudelleen pohjasta lähtien muuttaen osastot porsitusosastoiksi. Lisäksi kotitilalla saatiin käyttöön uudet liemiruokkijalinjat marraskuun puolivälissä, ja lähiaikoina tilalle valmistuu myös puuro-osasto pahnueiden pienimmille porsaille. Nykinen 15 vuotta vanha jäännösvapaa liemiruokintakone, varustettuna ilmapaineella työnnettävällä tulpalla eli ns. ”hiirellä”, päivitetään uudella ohjausohjelmalla ja tarkalla ruuvipumpulla, ja ruokintasäiliön hygienia parannetaan. Näillä toimenpiteillä parannetaan ruokinnan tarkkuutta sekä emakoiden syöntikykyä ja maidontuotantoa. Tilavieraillulla oli ilo huomata, että emakoiden maidontuotanto on hyvällä tasolla ja porsaiden lisäruokinta on onnistunut. Tämä näkyy porsaiden korkeassa vieroituspainossa.

Pighilli peruskorjatut vieroituskarsinat (entiset porsituskarsinat).jpg

Pighilli-sikala on vaatinut peruskorjausta kotitilaa enemmän. 200m² rehustamo laitettiin maan tasalle ja uusittiin täysin lattiaa, seiniä, kattoa, viljasiiloja, myllyjä, jauhosiiloja, säkkipurkaajia ja liemiruokintakonetta myöten. Uudella jäännösvapaalla liemiruokintakoneella tyhjennetään putkistot ilmapaineella työnnettävällä tulpalla eli ns. ”hiirellä” ja alastulot huudellaan vesipaineilmalla. Porsaille on kaksi rinnakkaista sekoitussäiliötä. Pienet syntyvät harmaavesimäärät siirretään isompaan sekoitussäiliöön ja hyödynnetään seuraavassa ruokinnassa isompien porsaiden ruokintaseoksessa. Näin ollen ei tarvita erillistä harmaavesisäiliötä, jolloin ruokintahygienia on tavanomaista parempi.

Pighilli rehustamo.jpg

Porsaiden syönti on ollut erinomainen vieroituksesta lähtien. Vieroitetut porsaat ruokitaan vieroituksesta alkaen lämpimällä vellirehulla uudella liemiruokintakoneella. Tällä hetkellä porsaiden vieroituspaino on noin 9 kg ja myyntipaino reilusti yli 30 kg. Välikasvatuksen kasvuaika on ollut kuusi viikkoa ja lisäkasvu on reilusti yli 600 g/päivä! Sisäänajoajalla porsaita on ruokittu A-Rehun startteri- ja porsastäysrehulla. Tilalla siirrytään A-Rehun startteritäysrehu- ja OVR-pohjaiseen komponenttiruokintaan, kun kaikki ruokintalaitteet on saatu asennettua valmiiksi.

Lisäksi Pighillissä on peruskorjattu viisi välikasvatusosastoa; lattiat, katokset ja ruokintakaukalot on uusittu täysin. Kolme porsitusosastoa on muutettu välikasvatusosastoiksi, joihin on uusittu lattiat, karsinat ja vesijärjestelmä. Lisäksi 1100 m2 tiineiden emakoiden olkipihatosta muutetaan 500 m2:ä parhaillaan kahdeksi välikasvatusosastoiksi ja tiineiden ensikoiden osastoksi. Kytöharjun molempien sikaloiden jokaiseen osastoon on myös vaihdettu led-valaistus sekä paranneltu ilmastointia ja lämmitystä. Peruskorjauksen jälkeen tilalla on emakoita tuotannossa yhteensä noin 500 ja porsaiden välikasvatuspaikkoja noin 2900, mikä palvelee Kytöharjun korkeaa porsastuotosta nyt aiempaa paremmin.

Kytöharjun yrittäjäpari on ollut aktiivisesti mukana peruskorjausprosessin kehittämisessä ja kahden vuoden prosessi on ollut opettavainen niin yrittäjille kuin Atria Tuottajien hankkeen projektipäällikölle Christer Rönnqvistillekin. Kytöharjut kohtasivat haasteita prosessin aikatauluun liittyen, joten kiirettä on pitänyt etenkin viimeisen puolen vuoden aikana. Esimerkiksi rehustamon elementit saatiin kuukauden viiveellä, mikä vaikeutti aikataulussa pysymistä. Peruskorjausprosessi on työllistänyt odotettua enemmän ja se on vaatinut paljon yrittäjien panosta, joustamista ja monen tekijän huomioimista samanaikaisesti, mutta Kytöharjut ovat onnistuneet hyvin prosessin johtamisessa tiukasta aikataulusta huolimatta.

Tilalla on tehty paljon töitä ja pitkiä päiviä, minkä ansiosta lopputulos näyttää hyvältä.

– Christerillä on ollut tärkeä rooli peruskorjausprosessissa, Mikko toteaa kiitollisena. Muille peruskorjausprosessiin ryhtyville tiloille Kytöharjut antavat vinkiksi varata prosessin pyörittämiseen riittävästi likviditeettiä, jotta kaikista maksuista pystyy suoriutumaan, sillä rahaa uppoaa prosessiin todennäköisesti suunniteltua enemmän.

Lisäksi ELY:n rahoituksen nostoprosessissa pitää kuitit hankinnoista olla vietyjä kirjanpitoon ennen kuin voidaan lainan nostoja anoa. Vaikka Kytöharjun tilalla peruskorjausprosessi on vielä hieman kesken, peruskorjaus näyttää onnistuneelta ja lopputulokseen voi olla tyytyväinen.

Rönnqvist Christer

Projektipäällikkö

Rönnqvist Christer

040 086 6836

christer.ronnqvist@atria.com

Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannusten selvittäminen

Tutustu hankkeeseen.