Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannuksen selvittäminen

Päätavoitteena hankkeessa on saada kokonaiskuva sikalarakennuksen elinkaarikustannuksista ja todellisesta käyttöiästä sekä selvittää ylläpito-, korvaus- ja korjausinvestointien tarpeet. Samalla hanke selvittää, miten korjausinvestointien yhteydessä on mahdollisuus tehdä tuottavuutta, kilpailukykyä sekä eläinten hyvinvointia parantavia ratkaisuja ja hyödyntää uusi teknologia.

Hankkeessa tehdään 60 sikatilalle kartoitukset, joissa selvitetään sikalarakennuksien elinkaarikustannukset ja korjausinvestoinnit sekä rehustamojen käyttökelpoisuus ja näiden korjausinvestoinnin kartoitus. Hankkeesta saatujen tietojen perusteella tuottaja saa dokumentin rakennuksensa korjausinvestointitarpeesta ja karkean arvion kustannuksista tilakäynnin jälkeen sekä mahdollisuuden tutustua myös muiden maiden teknisiin ratkaisuihin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen porsastuotanto-, välikasvatus-, yhdistelmä- ja lihasikatilat.

  • MIKÄ: Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannuksen selvittäminen -hanke vuosille 2017-2019.
  • MISSÄ: Etelä-Pohjanmaan maakunnan porsastuotanto-, välikasvatus-, yhdistelmä- ja lihasikatilat.
  • MIKSI: Maatilat tarvitsevat sikaloiden ja rehustustekniikan elinkaaripäivityksiä, joka mahdollistaa tuotannon säilymisen ja kehittymisen sekä luo tulevaisuuden kilpailukykyä. Tärkeää on rakennuksien ja rehustamojen käyttöiän pidentäminen ja teknologian päivittäminen nykyaikaan, sillä sikatilojen työmäärä, rehun- ja energiakulutus pienenevät elinkaari-investoinneilla.

Lisätietoja: 

Rönnqvist Christer

Projektipäällikkö

Rönnqvist Christer

040 086 6836

christer.ronnqvist@atria.com

Sikaloiden ylläpito- ja elinkaarikustannusten selvittäminen

 

Lippu ja lause suomi.jpg