Ohjeita elektronisen korvamerkin valintaan

Onko tilalla käytössä yksi tai useampi seuraavista etätunnistusjärjestelmistä?

 • Vasikoiden juottoautomaatti tai muu etätunnistusta hyödyntävä väkirehuautomaatti
 • Lypsyasemalla tai -automaatilla oleva tunnistus
 • Kiimanseurantajärjestelmä tai muu vastaava etätunnistusta käyttävä järjestelmä (panta tai muu järjestelmä)
 • Etätunnistusta käyttävä vaakajärjestelmä tai eMerkin lukijalaite

 

Kyllä, yksi etätunnistukseen perustuva järjestelmä.

 • Mitä tunnistustapaa järjestelmä hyödyntää? (Vaihtoehdot A-C)


A. Laite tunnistaa kaikki ISO-standardin mukaiset merkit

 • Nauta halutaan tunnistaa korvamerkistä:
  Oikea korvamerkkityyppi kumpi tahansa HDX tai FDX –tyypin eMerkeistä.
  *Huom! Mikäli tilan nykyinen etätunnistusjärjestelmä perustuu HDX tai FDX -pantatunnistukseen, tulee pantatunnistuksesta luopua.

 • Nautaa ei haluta tunnistaa korvamerkeistä:
  Kun tila käyttää pantoja tunnistuksessa, valitse eMerkin tunnistustyypiksi muu kuin pannassa käytetty tyyppi. Tällöin laitteisto lukee kyllä eMerkin, mutta laite ei yhdistä tunnistetta mihinkään eläimeen/tietoon. Laite siis jatkaa eläinten tunnistamista pannan perusteella.


B. Laite tunnistaa vain HDX -tyypin mukaiset merkit

 • Nauta halutaan tunnistaa korvamerkistä:
  Oikea korvamerkkityyppi on HDX -merkki, mikäli nykyisen laitteen halutaan tunnistavan nauta korva- merkistä.
  *Huom! Mikäli tilan nykyinen etätunnistusjärjestelmä perustuu HDX -pantatunnistukseen, tulee pantatunnistuksesta luopua.

 • Nautaa ei haluta tunnistaa korvamerkeistä:
  Oikea korvamerkkityyppi on FDX -merkki, mikäli tilan nykyinen tunnistuslaite on HDX -pantatunnistin- järjestelmä. Tällöin etäluettavien korvamerkkien käyttö ei aiheuta ongelmia nykyisen tunnistuslaitteiston toiminnalle.


C. Laite tunnistaa vain FDX -tyypin mukaiset merkit

 • Nauta halutaan tunnistaa korvamerkistä:
  Oikea korvamerkkityyppi on FDX -merkki, mikäli nykyisen laitteen halutaan tunnistavan nauta korva- merkistä.
  *Huom! Mikäli tilan nykyinen etätunnistusjärjestelmä perustuu FDX -pantatunnistukseen, tulee panta- tunnistuksesta luopua.

 • Nautaa ei haluta tunnistaa korvamerkeistä:
  Oikea korvamerkkityyppi on HDX -merkki, mikäli tilan nykyinen tunnistuslaite on FDX -pantatunnistinjärjestelmä. Tällöin etäluettavien korvamerkkien käyttö ei aiheuta ongelmia nykyisen tunnistuslaitteiston toiminnalle.

*Samalla eläimellä yhtä aikaa olevat kaksi samantyyppistä tunnistusjärjestelmää (esim HDX- tyypin eMerkki ja HDX -tyypin panta) aiheuttavat häiriön tunnistuslaitteistossa.

Kyllä, useita etätunnistukseen perustuvia järjestelmiä.

 • Mitä tunnistustapaa järjestelmät hyödyntävät? (Vaihtoehdot A-C)


A. Osa laitteista tunnistaa kaikki** ISO-standardin mukaiset merkit ja toiset laitteet vain   HDX -tyypin mukaiset merkit

 • Nauta halutaan tunnistaa korvamerkistä:
  Oikea korvamerkkityyppi on HDX– tyypin merkki, mikäli kaikkien laitteiden halutaan tunnistavan nauta korvamerkistä
 • *Huom! Mikäli tilan nykyinen etätunnistusjärjestelmä perustuu HDX -pantatunnistukseen, tulee pan- tatunnistuksesta luopua.

 • Nautaa ei haluta tunnistaa korvamerkeistä kaikilla laitteilla:
  Valitse FDX -tyypin merkki. Tällöin HDX -tyypin merkkiä lukevat laitteet eivät huomaa eMerkkiä lainkaan. Kaikkia korvamerkkityyppejä lukevan järjestelmän asetuksia voi olla mahdollista muuttaa siten, ettei se tunnista käytettyä korvamerkkityyppiä. Tai laiteelle ei ohjelmoida ko. tunnisteelle mitään tietoja.


B. Osa laitteista tunnistaa kaikki** ISO-standardin mukaiset merkit ja toiset laitteet vain FDX -tyypin mukaiset merkit

 • Nauta halutaan tunnistaa korvamerkistä:
  Oikea korvamerkkityyppi on FDX– tyypin merkki, mikäli kaikkien laitteiden halutaan tunnistavan nauta korvamerkistä.
  *Huom! Mikäli tilan nykyinen etätunnistusjärjestelmä perustuu FDX -pantatunnistukseen, tulee pan- tatunnistuksesta luopua.

 • Nautaa ei haluta tunnistaa korvamerkeistä kaikilla laitteilla:
  Valitse HDX -tyypin merkki. Tällöin FDX -tyypin merkkiä lukevat laitteet eivät huomaa eMerkkiä lainkaan. Kaikkia korvamerkkityyppejä lukevan järjestelmän asetuksia voi olla mahdollista muuttaa siten, ettei se tunnista käytettyä korvamerkkityyppiä. Tai laiteelle ei ohjelmoida ko. tunnisteelle mitään eläintietoja.


C. Osa laitteista tunnistaa HDX mukaiset merkit ja toiset laitteet vain FDX -tyypin mukaiset merkit

 • Nauta halutaan tunnistaa korvamerkistä:
  Kaikkien laitteistojen toiminnalle sopivaa korvamerkkityyppiä ei ole. Kannattaa selvittää, voidaanko toinen laitteista päivittää yhteensopivaksi kaikille eMerkki -tyypeille.

 • Nautaa ei haluta tunnistaa korvamerkeistä:
  Häiriöt tunnistuslaitteiden toiminnassa ovat todennäköisiä valitessasi kumman tahansa eMerkkityypin.

* Samalla eläimellä yhtä aikaa olevat kaksi samantyyppistä tunnistusjärjestelmää (esim HDX- tyypin eMerkki ja HDX -tyypin panta) aiheuttavat häiriön tunnistuslaitteistossa.

** = Laite lukee kaikkia ISO- standardin mukaisia merkkejä (sekä HDX että FDX -tyypin merkkejä)