Instruktioner för val av elektroniskt öronmärke

Är ett eller flera av följande elektroniska avläsningsutrustning i bruk på gården?

 • Kalvars drickautomat eller annan kraftfoderautomat som fungerar med elektronisk avläsning
 • Mjölkstation eller -robot med avläsning
 • Brunstuppföljning eller annan liknande system som fungerar med fjärravläsning (med halsband eller annat system)
 • En djurvåg med avläsning eller e-märkes avläsningsaparat

 

Ja, EN utrustning med elektronisk avläsning används på gården.

 • Vilken avläsningsmetod använder utrustningen? (Alternativ A-C)


  A. Utrustningen avläser alla märken som går enligt ISO-standarden (både HDX och FDX)
 • Identifieringen vill göras med öronmärken:
  Båda öronmärkestyper fungerar; HDX eller FDX -typ e-Märken
  *OBS! Ifall nuvarande identifiering grundar sig på HDX eller FDX halsband bör du överge halsbandsidentifieringen helt.
 • Identifieringen vill inte göras med öronmärken:
  När gården använder halsbanden för identifiering av djuren bör man välja e-Märken av den motsatta typen än den som används i halsbanden. Då fortsätter identifieringen av djuret med halsbandet och e-märket stör inte avläsningen


  B. Utrustningen avläser enbart HDX
 • Identifieringen vill göras med öronmärken:
  Rätt val av öronmärken är HDX -märket, när du vill identifiera djuren med e-märket i örat.
  *OBS! Ifall nuvarande identifiering grundar sig på HDX halsband bör du överge halsbandsidentifieringen helt.

 

 • Identifieringen vill inte göras med öronmärken:
  Rätt val av öronmärken är FDX -märket, när du vill fortsätta identifiera djuren med halsband som använder HDX avläsning. Då stör inte e-märken nuvarande avläsning.


  C. Utrustningen avläser enbart FDX
 • Identifieringen vill göras med öronmärken:
  Rätt val av öronmärken är FDX -märket, när du vill identifiera djuren med e-märket i örat.
  *OBS! Ifall nuvarande identifiering grundar sig på FDX halsband bör du överge halsbandsidentifieringen helt.
 • Identifieringen vill inte göras med öronmärken:
  Rätt val av öronmärken är HDX -märket, när du vill fortsätta identifiera djuren med halsband som använder FDX avläsning. Då stör inte e-märken nuvarande avläsning.
  *Ifall djuren har samtidigt både halsband och öronmärken av samma avläsningsteknik kan det störa avläsningen

 

Ja, FLERA olika utrustningar med elektronisk avläsning används på gården.

 • Vilken avläsningsmetod använder utrustningarna? (Alternativ A-C)


  A. En del av gårdens utrustning läser båda ISO-standards teknik och en del av systemen enbart HDX -teknik
 • Identifieringen vill göras med öronmärken:
  Rätt val av öronmärken är HDX -märket, när du vill identifiera djuren med gårdens alla system från e-märket i örat.
  *OBS! Ifall nuvarande identifiering grundar sig på HDX halsband bör du överge halsbandsidentifieringen helt.
 • Identifieringen vill inte göras med öronmärken:
  Välj FDX -typ e-märken. Då noterar inte HDX avläsning alls e-märken. Det kan också vara möjligt att programmera om viss utrustning så att de inte läser en viss typ av tekniker.


  B. Endel av gårdens utrustning läser båda ISO-standards tekniker och en del av enbart FDX-teknik.

 • Identifieringen vill göras med öronmärken:
  Rätt val av öronmärken är FDX -märket, när du vill identifiera djuren med gårdens alla system från e-märket i örat.
  *OBS! Ifall nuvarande identifiering grundar sig på FDX halsband bör du överge halsbandsidentifieringen helt.

 • Identifieringen vill inte göras med öronmärken:
  Välj HDX -typ e-märken. Då noterar inte FDX tekniken alls e-märken. Det kan också vara möjligt att programmera om vissa system så att de inte läser en viss typ av tekniker.


  C. Endel av gårdens utrustning avläser enbart HDX och andra enbart FDX-teknik
 • Identifieringen vill göras med öronmärken:
  Inget lämpligt e-märke finns. Utred ifall något av utrustning kan programmeras om så att det läser både HDX och FDX teknik.

 • Identifieringen vill inte göras med öronmärken:
  Oberoende av vilket märke väljs är det troligt att avläsningsstörningar förekommer.