Nauta

Nauta

Kestävä osa globaalia ruokaturvaa

Globaali ruoka- ja erityisesti valkuaisainepula on ilmastonmuutoksen myötä kasvava huoli. Vain puolet maailman viljelyalasta sopii elintarviketuotantoon. Vain kotieläintalouteen soveltuvien alueiden hyödyntäminen on tärkeä osa ruokaturvaa. Nauta kykenee muuttamaan laadukkaaksi ja maittavaksi ruoaksi meille muuten sopimatonta nurmea sekä elintarviketuotannon laatuvaatimukset täyttämätöntä viljaa ja elintarviketeollisuuden sivujakeita.

Ympäristösyistä naudanlihaa kannattaa kasvattaa siihen otollisissa oloissa. Kostea ilmastomme, lisääntyvä sademäärä ja sään ääri-ilmiöt haittaavat nurmen tuotantoa vähemmän kuin muuta viljelyä.

Maidontuotantoon ja nurmiviljelyyn pohjautuva naudanlihantuotantomme kasvihuonekaasupäästöt ovat selvästi tavanomaista alhaisemmat. Atrialaisen esimerkkinaudan hiilijalanjälki on 13,4 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Tämä on noin 70 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Naudanlihan hiilijalanjälki oli laskennassa mukana olleella tilalla noin 25 % pienempi kuin Suomessa vuosina 2016 ja 2017 valmistuneissa tutkimushankkeissa.

Monimuotoista tuotantoa ympäristön hyväksi

Atrian naudat kasvatetaan tiloilla koko Suomessa aina Ahvenanmaalta Lappiin. Tuemme tiloja hyödyntämään paikallisia olosuhteita naudanlihan kasvattamiseksi ja ympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Ruokinta perustuu kotimaiseen maaperän rakennetta ja maaseudun monimuotoisuutta edistävään nurmeen

Nautojen ruokinta koostuu pääosin kotimaisesta, maaperän rakennetta ja maaseudun monimuotoisuutta lisäävästä nurmirehusta. Sitä täydennetään kotimaisella elintarviketuotannon erityisvaatimukset täyttämättömällä viljalla, erityisesti ohralla. Lisäksi annetaan sekä kotimaista rypsiä että tuontirapsia. Soijaa ei käytetä Atrian nautojen ruokinnassa.

Hyvän mielen nautaa

Seuraamme nautojen hyvinvoinnin kaikkia osa-alueita kuten käyttäytymistä, ravitsemusta, terveyttä ja olosuhteita kansallisen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevan avulla. Näin kattava seuranta on ainutlaatuista maailmassa. Viemme vasikoita vain Nasevan eläinlääkärikäynnin vuosittain teettäville ja laatuvaatimuksemme täyttäville tiloillemme. Lihanautojen hyvinvoinnin lähtötasona on lypsylehmien hyvinvointi. 

Olemme osoittaneet hyvien olosuhteiden vähentävän eläinten hyvinvointia heikentäviä riskejä ja parantavan niiden tuotantokykyä. Näin kannustamme tuottajiamme parantamaan eläinten olosuhteita entisestään. Samalla luomme ainutlaatuisia työkaluja asiakkaidemme tarpeisiin.

Lisäksi seuraamme kaikkien tilojen hyvinvointia eläinten kasvuun, kuolleisuuteen ja puhtauteen perustuvien vastuullisen tuotannon raja-arvojen perusteella. Jos tuotanto ei täytä asettamiamme rajoja, kehitämme tuotantoa yhdessä tilan kanssa. Kaikki Atrian jäljitettävät tuotteet tulevat vaatimuksemme täyttäviltä tiloilta.

Atria suosittelee kivunlievityksen käyttöä nupoutuksessa. AtriaNauta–palvelu maksaa täyttä hintaa vasikkakasvattamoille vain eläinlääkärin antamassa kivunlievityksessä nupoutetuista vasikoista. Vuonna 2021 98,5 % Atrian NASEVA- tiloista nupoutti vasikat eläinlääkärin antamassa kivunlievityksessä. Tämä on 6,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin kolme vuotta aiemmin. Pihvikarjanjalostuksessa suositaan syntymänupoja.

Ei salmonellaa ja tuoteturvallisuus huippuluokkaa

Ehdoton suhtautuminen salmonellattomuuteen koko ketjussa erottaa meidät muista tuotantomaista. Kaikki todetut salmonellatapaukset saneerataan tilakohtaisesti. Myös EHEC-tartuntoja ehkäistään tilakohtaisilla torjuntasuunnitelmilla, mikä on ainutlaatuista maailmassa. Muidenkin elintarvikeperäisten taudinaiheuttajien esiintyvyys on onnistuttu pitämään murto-osassa kansainväliseen tasoon verrattuna koko ketjun kattavan bioturvan ansiosta.

 

Lue myös, mitä vastuullisuus tarkoittaa siipikarjanlihantuotannossa ja sianlihantuotannossa.

Tutustu lisää naudanlihantuotannon kehitykseen