Ohjeet syntymätiloille

Siitossonnikasvattamo on tärkeä osa toimintaamme. Sen keväisestä sonnihuutokaupasta emotila voi ostaa turvallisesti uuden siitossonnin karjaansa. Siitossonnikasvattamotoiminnan lisäksi välitämme siitoseläimiä - sekä sonneja, hiehoja että lehmiä - suoraan tilalta toiselle. 

Vaatimukset siitossonnikasvattamoon lähetettäville sonnivasikoille, syntymätilan terveysvaatimukset ja sonnien hinnan jakautuminen on selvitetty siitossonnikasvatustoiminnan ehdoissa. Lue tarkemmat ohjeet Tuottajan työpöydältä Tuotanto-osiosta Emolehmätilan siitoseläinkauppa-sivulta kirjautumisen jälkeen. Siitossonnikasvatustoiminnan ehdot päivitetään elokuussa.

Seuraavan talvikauden kasvukokeisiin ilmoittaudutaan aina elokuussa ja sonnit siirtyvät siitossonnikasvattamoon viikolla 42. Tarkemmat ilmoittautumis- ja toimintaohjeet saat, kun otat yhteyttä.

Huom! Mycoplasma bovis-vastustusohjelman A-tason vaatimuksiin on varauduttava hyvissä ajoin https://www.ett.fi/nauta/taudit/mycoplasma-bovis/, samoin genotyypitykseen ja perinnöllisten sairauksien testaamiseen.

UUTTA SYKSYLLÄ 2023: Kaikista syntymäkarjoista tarvitaan Mycoplasma bovis-vasta-ainemääritys, joka ei korvaa M.Bovis vastustusohjelman A-tason vaatimuksia, vaan on niiden tarkentava lisä. Tätä varten tarvitaan veri- tai maitonäytteitä, jotka toimitettava Kuopion Ruokaviraston laboratorioon 29.9.23 mennessä. Pyydä lisäohjeet ajoissa.

Sonnien on oltava joko syntymänupoja tai nupoutettuja ja niiden syntymäaika oltava välillä 1.2.-1.5.2023, mieluiten syntyneet ennen huhtikuun puoltaväliä.

Kasvukokeeseen tulevilta sonneilta on oltava genotyypitystulokset geenitestituloksineen valmiita mieluiten ennen kesäkuuta 2023, viimeistään ennen 19.9.2023:

 • polveutuminen varmistuu, erityisesti keinosiemennyssonnien pojilta, mutta myös muutoin. Vahva suositus on, että molemmat vanhemmat on genotyypitettyjä, jotta polveutumisen varmistuminen on 100%:sta. Tästä listasta voit tarkistaa, onko isänä oleva keinosiemennyssonnin genotyypitys valmis ja polveutumisen selvitys mahdollinen. Siemenen käyttäjän vastuulla on varmistaa, että ks-sonnista on lähetetty siemenolki genotyypitykseen. Tämä tulisi tehdä siemennysvuonna, sillä vasikoiden syntymävuonna tulos voi tulla liian myöhään. Faban tuomat sonnit genotyypitetään automaattisesti.

  Ks-sonnien genotyypitystilannetta päivitetään tänne.
 • genotyypityssirulla olevien perinnöllisten sairauksien testitulokset selviävät ajoissa ja kasvukoepaikoille voidaan valita sonneja, jotka ovat niistä vapaita
 • jos ensimmäinen näyte vaatii uusintanäytteen, se ehditään ottamaan vielä syntymätilalla
 • kustannukset genotyypityksestä jäävät syntymätilalle

  Huom! 
 • Jos et ole käyttänyt sonnikokelaille A-Rehun Geno- tai Faban DNA-korvamerkkejä, on sonneista otettava genotyypitystä varten karvanäyte hännästä, sillä kudosnäyte-korvamerkkejä ei voi tilata korvausmerkkeinä.

  Tilaa ensimmäiseksi genotyypitykset Minun maatilastani täällä olevien ohjeiden avulla.
 • Löydät karvanäytteen ottoon ja genotyypitysnäytteen lähetykseen ohjeet täältä.

Genotyypitä sonnit ajoissa

Genotyypitystulos on oltava valmis ennen kuin indeksilaskenta alkaa, jotta eläimestä saa kaikki perinnöllisten sairauksien tulokset ajoissa. Lisätietoja 

Näyte toimitettu Fabalabiin viimeistään

Mahdolliset muuttuneet polveutumistiedot korjattu viimeistään

Indeksilaskenta alkaa

6.4.2023

26.5.2023

5.6.2023

14.8.2023

11.9.2023

9.10.2023

Syksyllä 2023 vaatimuksena tulokset perinnöllisistä sairauksista seuraavasti:

Kaikista roduista vaaditaan tulos RP1-sairaudesta eli blindistä, joka aiheuttaa sokeutta tai heikentynyttä näköä

Angus: alkiokuolemia ja epämuodostumia aiheuttava DD (Developmental Duplication), genotyypitys valmis ennen indeksilaskentaa 9.10.2023, jotta mahdollinen harvinainen mannosidoosi-kantajuus* selviää (vain kantajatulokset julkaistaan)

Charolais: hermostollisia oireita aiheuttava ataksia (PA)

Hereford: vasikkamenetyksiä aiheuttavat MD (Mandibulofacial Dysostosis) ja MSUD (Maple Syrup Urine Disease) sekä karvattomuutta aiheuttava hypotrikoosi HY

Limousin: valoyliherkkyyttä aiheuttava protoporfyria (PR)*

Simmental: vasikkamenetyksiä aiheuttava BH2 ja veren hyytymistä heikentävä trombopatia TP*

Em. sairaudet selviävät genotyypityksessä yhdestä näytteestä. *Tähdellä merkityt sairaudet selviävät indeksilaskennan aikataulujen rytmissä. Jos sonni on sellaista sukua, jossa tiedetään esiintyvän muuta perinnöllistä sairautta, johon on olemassa Fabalabin erillinen testi, vaaditaan testitulos ennen sonnien valintaa. Siihen tarvitaan erillinen näyte. Tällaisia ovat esim. limousinin kitalakihalkio CP ja anguksen AM ja NH-sairaudet. Näiden testaamiseen on varattava aikaa 1-2 kk.

Periytyminen menee useimmiten niin, että jos vanhemmat on testattu vapaiksi ja tulokset tallennettu tietokantaan, ei jälkeläistä tarvitse enää tutkia. Tärkeää on, että kaikki tulokset tallennetaan jalostuksen tietokantaan. Syntymätila vastaa tutkimus- ja tallennuskuluista.

Mikäli et ole Atria Nauta sopimustuottaja ja olet kuitenkin kiinnostunut siitossonnikasvattamotoiminnastamme, ota yhteyttä kehityspäällikkö Susanna Vehkaojaan.

Vehkaoja Susanna

Kehityspäällikkö

Vehkaoja Susanna

040 750 5167

Luomu- ja emolehmätilat, siitoseläinvälitys (liharotuiset)