Peruskorjaaminen kannattaa sikalassa

06.05.2020 15:03

Sikalan peruskorjaaminen on selvästi halvempaa kuin uudisrakentaminen. Järkevä korjaaminen pitää rakennuksen uudenveroisena ja parantaa myös tuotantoa.  

imagesj8d.png

Etelä-Pohjanmaalla selvitettiin sikaloiden peruskorjaustarpeita vuosina 20172019. Samalla kartoitettiin korjaamisen ja ylläpidon kustannuksia.  

Kartoitetuilla tiloilla oli runsaasti peruskorjaustarpeita. Merkittävä osa tilojen tuotantokapasiteetista on jo päivitetty, ja osa päivitetään lähivuosina. Hankkeesta saatua kokemusta ja osaamista hyödynnetään myöhemminkin peruskorjauksissa Atrian tiloilla. 

Ilmastointi ja lämmitys tärkeimmät 

Ilmastoinnin päivitystarvetta on ohjaustekniikassa ja poistoilmakapasiteetissa. Paloturvallisuuden vuoksi olisi syytä vaihtaa poistopuhaltimien moottorit EC-malliin tai varustaa vanhat AC-moottorit lämpösuojakytkimellä. 

Lämmityksessä on puutteita luovutuskapasiteetissa ja lämmönohjauksen automatisoinnissa. Sähkönkulutuksen kannalta on myös järkevää korvata loisteputkivalot tehokkailla LED-valaisimilla.  

Pighilli peruskorjatut vieroituskarsinat (entiset porsituskarsinat).jpg

Aika kuluttaa lattioita ja kalusteita 

Lattioiden paikkaustarpeet tulevat vastaan usein 1015-vuotiaissa sikaloissa.  

Ritilät kestävät yleensä 1025 vuotta ennen vaihtoa. Galvanoidut kalusteet kestävät tuotannossa 1020 vuotta. 

Tuottavuus asettaa uusia tarpeita tiloille 

Emakkotilojen tuottavuuden kasvun vuoksi välikasvatuspaikoista on pulaa. Siksi peruskorjausten yhteydessä välikasvatuspaikkoja  laajennetaan tai muokataan vanhat porsituskarsinat välikasvatuskarsinoiksi ja rakennetaan tilalle uusia porsituskarsinoita tai -osastoja.  

Bioturvallisuuden parantamiseksi tiloille tarvitaan lastauslaitureita ja tautisulkuja. Näiden investointikustannukset ovat kohtuullisia.  

Monella tilalla kehityskohteena on viljojen seulapuhdistajan asennus ja myllyn vaihto. Valtaosalla tiloista liemiruokkijan tärkeimmät kehityskohteet liittyvät hygienian parantamiseen, kuten perinteisten kiertävien ja vesityöntöisten järjestelmien muuttamiseen osittain tai täysin jäännösvapaiksi.   

Perus-korjaus- velka eri tuotanto suunnilla 

Tiloja 

Paikkoja 

Korjaus-velka /paikka 

Korjaus- velka % 

Keski-ikä vuosia 

Korjaus-velka /vuosi /paikka 

% 

Korjaus- velka /vuosi /paikka € 

Korjaus velka /tuotettu sika tai porsas € 

Uudisrakentamis-kustannus /vuosi, poistoaika 25 vuotta 

Lihasikala 

26 

40479 

142 € 

20,9% 

17,4 

1,2% 

8,17 € 

2,23 € 

7,32 € 

Emakko 

13 

4700 

898 € 

19,4 % 

13,0 

1,5% 

69,08 € 

2,30 € 

6,18 € 

Välikasvatus 

3 

6310 

104 € 

27,8 % 

13,4 

2,1 % 

7,76 € 

1,19 € 

2,30 € 

Sikalan peruskorjaaminen tulee selkeästi halvemmaksi kuin uudisrakentaminen, kun vertaillaan kustannuksia tuotettua eläintä kohti poistoajalla. Samalla tilan kannattavuus ja tuotantotulokset paranevat. 

Rönnqvist Christer

Tuotannon kehitys

Rönnqvist Christer

0400 866 836

Asiakkuuspäällikkö