Vapaaporsitus-hankkeen tuloksia

21.10.2021 10:50

vapaapossu-3-2021.jpg

Atrian ja Helsingin yliopiston Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia -hankkeen päätulokset ovat valmiit. Tutkimuksesta saatiin hyvää tietoa vapaaporsituksen vaikutuksista niin tuotantotuloksiin kuin käytännön töihin.

Hankkeessa oli mukana kolme tilaa, joissa 2–3 porsimisryhmää seurattiin tiiviisti porsimisesta siihen asti kunnes porsaat olivat kolmen viikon ikäisiä. Tänä aikana emakoita videokuvattiin ja selvitettiin muun muassa porsaiden kuolinsyyt ruumiinavauksilla, porsaiden kasvu punnitsemalla porsaat kolmesti, emakoiden silavan kehitys mittaamalla ne kahdesti ja emakoiden syöntitiedot. Lisäksi tehtiin lukemattomia muita eri mittauksia aina eläinten terveydestä karsinaolosuhteisiin. 

Hankkeessa testasimme kolmea eri porsitustapaa: vapaaporsitusta, porsimisesta alkaen kiinni -porsimista ja hyvinvointikorvauksen mukaista porsimista. Vapaaporsitus tarkoitti sitä, että emakko oli vapaana koko porsimisen ajan. Porsimisesta alkaen kiinni olevat emakot olivat vapaana pesänteon ajan, mutta suljettiin mahdollisimman lähellä porsimisen alkua porsitushäkkiin, joka avattiin uudelleen kolmen vuorokauden kuluttua. Oletetusta porsimispäivästä alkaen emakko suljettiin porsimishäkkiin yöksi ja avattiin aina päiväksi, kunnes porsiminen oli alkanut. Kolmas porsimistapa oli hyvinvointikorvauksen mukainen porsiminen, eli emakot suljettiin porsimishäkkiin kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista ja porsimishäkki avattiin kolmen vuorokauden jälkeen. 

Tilalla 1 testattiin vapaaporsitus ja hyvinvointikorvauksen mukainen porsitus. Tilalla 2 tutkimusasetelmaan kuuluivat kaikki kolme eri porsimistapaa, kun taas tilalla 3 testattiin sekä vapaaporsitus että porsimisesta alkaen kiinni. Lisäksi tilalla 1 tutkittiin myös eri pesäntekomateriaaleja porsimisessa, eli käytössä oli olki, painamaton sanomalehtipaperi ja juuttikangas.

PORSIMISTAVAN VAIKUTUS KASVUUN

Porsaiden kasvun suhteen tilalla 1 ja 2 saatiin samansuuntaisia tuloksia: vapaana porsineiden emakoiden porsaat kasvoivat selkeästi paremmin kuin kiinni porsineiden emakoiden porsaat. Kuitenkin tilan 3 tulokset erosivat, ja siellä emakot, jotka olivat pesänteon ajan vapaana ja porsimisesta kiinni kolme vuorokautta, kasvattivat porsaat paremmin kuin vapaana porsineet emakot. Tilalla 3 voidaan ajatella olevan monia eri selittäviä tekijöitä tuloksille, kuten se, että jokaisessa karsinassa oli porsailla oma automaattinen lisäruokkija ja porsimisen jälkeen porsaita osapahnueimetettiin. Porsaille annettiin muuallakin lisäruokaa, mutta se järjestettiin työntekijöiden toimesta vain pienille porsaille. 

PORSIMISTAVAN VAIKUTUS KUOLLEISUUTEEN

Porsimistavan vaikutuksesta kuolleisuuteen saatiin joka tilalta yhtenevät tulokset: kuolleita porsaita syntyi eniten kiinni porsineilla emakoilla, mutta maattuja porsaita oli eniten vapaaporsituksessa olleilla emakoilla.

Vaikka tulokset olivat samansuuntaiset jokaisella tilalla, niin pieniä eroja löytyi. Esimerkiksi on hyvä pitää porsiminen emakolle mahdollisimman samantapaisena. Havaitsimme, että porsitustavan muutos voi vaikuttaa negatiivisesti porsimisen kuolleisuuteen. Tämä huomattiin erityisesti emakoilla, jotka eivät olleet tottuneet häkin säännönmukaiseen avaamiseen ja sulkemiseen, kun porsimistapa oli porsimisesta alkaen kiinni. Kyseisillä emakoilla syntyi enemmän kuolleita porsaita kuin muille, mutta tätä ei havaittu emakoilla, jotka olivat tottuneet kyseiseen toimintatapaan.

ERI PESÄNTEKOMATERIAALIEN VAIKUTUS

Kokeessa havaittiin, että porsimistapa vaikutti suuresti emakon pesäntekokäyttäytymiseen materiaalin kanssa. Hyvinvointikorvauksen mukaan porsineet emakot käyttivät pesäntekomateriaaleja enemmän kuin vapaana porsineet emakot. Kuitenkin vapaana olevat emakot käyttivät eniten sanomalehteä pesäntekoon, kun taas hyvinvointikorvaukseen mukaan kiinni porsineet emakot olkea ja juuttikangasta. Tämä kuitenkin on selitettävissä sillä, että sanomalehti kulkeutui helposti emakon ulottumattomiin sen ollessa kiinni, kun taas olki pysyi paremmin paikalla ja juuttikangas vielä paremmin, koska se oli kiinnitetty ruokakaukalon viereen. Eri pesäntekomateriaalit eivät odotetusti vaikuttaneet porsaskuolleisuuteen. 

VIIMEISIÄ TULOKSIA VAILLE VALMIS

Vuoden loppuun mennessä tullaan vielä esittämään viimeiset tulokset. Ne liittyvät muun muassa emakoiden syömiskäyttäytymiseen, porsimisen kestoon sekä emakoiden ja porsaiden terveyteen. Lisäksi hankkeen loppuseminaari on tarkoitus järjestää 15.12. Tästä informoidaan tarkemmin lähempänä! 

 

imagebuboa.png

Kirjoittaja

Vilja Hukkinen, hanketyöntekijä, Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia -hanke

 

Lue myös muut atria tuottajat 3/2021 -lehden jutut täältä