Lääkkeiden oikea käsittely on tärkeää

Lääkkeet tehoavat vain, kun ne on säilytetty hyvin, niitä annetaan oikea määrä oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Väärin säilytetty tai käytetty lääke voi olla tehoton ja jopa haitallinen. Tässä jutussa annetaan ohjeita eläinlääkkeiden käyttöön. Tarkista, säilytätkö ja käytätkö lääkkeitä oikein!

Lääkkeet ja erityisesti rokotteet ovat tärkeä osa eläinten sairauksien hoitoa, hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Sikalat, joilla on sopimus oman terveydenhuoltoeläinlääkärinsä kanssa, voivat hankkia lääkkeitä varalle tilalla yleisesti esiintyvien sairauksien hoitamiseksi.

Lääkitsemisasetuksessa on paljon tätä koskevia ehtoja. Lisäksi lääkitsemislaissa säädetään, ettei eläinlääkäri saa periä voittoa myymistään lääkkeistä.

Lääkkeiden käyttöohje lääkekaapin oveen ja lääkitys ohjeen mukaan

Eläinlääkärin pitää ohjeistaa kirjallisesti luovuttamiensa lääkkeiden käyttö, ja useimmat eläinlääkärit kirjaavat ohjeet terveydenhuoltosuunnitelmaan.

Ohje kannattaa tulostaa ja teipata lääkehuoneen seinälle tai lääkekaapin oveen, jotta väliaikaisetkin sikalan työntekijät voivat helposti tarkistaa lääkitykset ohjeesta.

Kotieläinyrittäjä saa käyttää eläinlääkärin luovuttamia lääkkeitä vain sellaisiin oireisiin, joiden hoidon eläinlääkäri on ohjeistanut. Jos eläimissä havaitaan jotain muuta oiretta, tulee olla yhteydessä hoitavaan eläinlääkäriin.

Avattuihin injektiolääkepulloihin tussilla päivämäärä ja lääkkeet jääkaappiin

Osa tavallisista lääkkeistä ja kaikki rokotteet säilyvät vain jääkaappilämpötilassa. Jokaiseen avattuun injektiolääkepulloon kirjataan tussilla avauspäivämäärä, ja kaikki avatut pullot pidetään aina jääkaapissa, jotta ne säilyvät. Näin vältetään se, että harvoin käytettävä lääke jäisi pitkäksi aikaa pyörimään sikalaan.

Jotta päivämäärän merkkaus ei jäisi tekemättä tussin puuttumisen takia, kannattaa tussi teipata narulla kiinni jääkaapin oveen tai kylkeen, niin se löytyy aina haeskelematta. Avatun pakkauksen kestoajan voi tarkistaa pakkausselosteesta.

Vanhentuneet lääkkeet alkavat menettää tehoaan, kun niiden vaikuttavat aineet hajoavat. Jotkut lääkkeet voivat muuttua jopa myrkyllisiksi vanhetessaan.

Käyttäjä itse vastaa vanhentuneen tai käyttöohjeen vastaisesti säilytetyn lääkkeen huonosta tehosta tai haittavaikutuksista, kukaan muu ei sitä tee.

Kuivat lääkkeet lääkekaappiin tai kuivalle alustalle

Lääkkeet, joita ei tarvitse säilyttää jääkaapissa, pidetään puhtaassa kuivassa kaapissa. Säkkitavaraa, kuten antibiootti- tai loislääkesäkkejä, ei saa pitää lattialla, vaan ne pitää nostaa kuivalle alustalle, jotta lääke ei kostu.

Injektiopullon sisään ei saa päästää yhtään likaa

Useimmiten samasta lääkepullosta otetaan lääkettä monta kertaa. Jos pulloon viedään likaa, lääke voi menettää tehonsa tai lääkkeessä voi alkaa kasvaa bakteereita.

Kun likaantunut lääke pistetään eläimeen, voi pistokohtaan tulla paise. Tämä on sekä hyvinvointi- että elintarvikehygieeninen ongelma.

Lääkepulloja on käsiteltävä puhtain käsin, ja lääke otetaan pullosta aina käyttämättömällä neulalla. Jos avatun pullon kumikorkki on likainen, se pitää puhdistaa desinfiointiaineella ennen lääkkeen ottamista, ettei neula vie likaa mukanaan pulloon.

Pullon korkkiin ei saa jättää neulaa pystyyn säilytyksen ajaksi, koska näin toimittaessa lika pääsee neulan reiän kautta pulloon.

Avattu rokotepullo käytetään aina avauspäivänä loppuun

Rokotteet säilyvät huonommin kuin lääkkeet. Rokotusohjelma suunnitellaan niin, että rokotepullo saadaan käytettyä aina avauspäivänä. Jos pulloon jää käyttämättömiä rokoteannoksia, ne annetaan eläimille, jotka olisivat rokotusvuorossa seuraavalla kerralla.

On tärkeää muistaa, että eläinryhmiä rokotettaessa pyritään koko karjan vastustuskyvyn parantamiseen, ja siihen päästään, kun valtaosa karjasta rokotetaan suunniteltuna aikana. Käytännössä ei siis haittaa, jos yksittäiset eläimet rokotetaan hieman eri

Käytetyt neulat ja ruiskut aina heti käytön jälkeen roskiin

Eläimiä hoidettaessa samaa neulaa käytetään usein monelle eläimelle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että neula siirtää helposti taudinaiheuttajia eläimestä toiseen.

Pitkään käytetty neula tylsyy, ja sen käyttö voi aiheuttaa eläimelle turhaa kipua ja kudosvaurioita. Tämän vuoksi samaa neulaa käytetään korkeintaan samalle eläinryhmälle, kuten esimerkiksi pahnueelle tai karsinalliselle porsaita tai lihasikoja.

Sairaan eläimen piikityksen jälkeen sama neula voi siirtää taudinaiheuttajia seuraavaan eläimeen. Tämän tyyppiset ongelmat poistuvat, kun käytetään neulattomia injektiojärjestelmiä.

Käytetyt neulat laitetaan heti neularoskikseen ja ruiskut roskiin. Sikalassa ei saa ajelehtia ruiskuja, joissa on neula, koska joku kiireessä ottaa ne käyttöön.

Automaattiruiskut pitää puhdistaa säännöllisesti

Jos automaattiruiskuja ei pystytä sikalassa puhdistamaan säännöllisesti, kannattaa ottaa käyttöön kertakäyttöruiskut.

Automaattiruiskut tulee säilyttää puhdistuksen jälkeen esimerkiksi puhtaassa muovirasiassa tai muovipussissa jääkaapissa.

Lääkejätteet hävitetään oman kunnan ohjeiden mukaan

Lääkejätteen hävityskäytännöt vaihtelevat kunnittain. Joissakin kunnissa kehotetaan puhtaat ja kuivat lääkepullot kierrättämään lasin tai muovinkeräykseen, osassa ne kehotetaan laittamaan sekajätteeseen ja osassa toimittamaan ongelmajätelaitokseen. Osassa kunnista vanhentuneet lääkkeet voi viedä kunnan jätehuoltopisteeseen, myös apteekit ottavat niitä vastaan. Eläinlääkärillä on todennäköisesti tiedossa oman
kunnan alueen toimintaohjeet.


Ohjeita ja säädöksiä verkossa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14: mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri

Ohjeita sikojen lääkityksiin: portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Tietosiilo/Tietokortit

 

Teksti: Mari Heinonen, Eläinlääkäri, Helsingin yliopisto, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto

Artikkeli on julkaistu KMVET 5/2018-lehdessä 


Automaattiruiskun puhdistus ja säilytys

Yleisiä ohjeita ruiskun käyttöön ja huoltoon:

 • Jos automaattiruiskun puhdistus ei onnistu kunnolla, käytä kertakäyttötarvikkeita.

 • Puhdista ruisku joka päivä käytön jälkeen.

 • Steriloi ruisku joka viikko, jos käytät sitä monena päivänä viikossa.

 • Steriloi ruisku kaksi kertaa kuukaudessa, jos käytät sitä kerran viikossa.

 • Lisää puhdistus- ja sterilointiohjeita löytyy ruiskun omista käyttöohjeista.


Puhdista ruisku jokaisen käytön jälkeen ja säilytä se puhtaana kylmässä

 1. Pese kätesi.

 2. Pese ruisku ulkopuolelta harjalla ja tiskiaineella, käytä lämmintä vettä.

 3. Täytä ruisku pesuainevedellä ja ruiskuta tyhjäksi 3–5 kertaa.

 4. Huuhtele ruisku ainakin viisi kertaa mahdollisimman kuumalla vedellä.

 5. Tyhjennä ruisku ja kuivaa se paperilla.

 6. Ruiskuta pieni määrä puhdasta kasviöljyä kumiosiin, jos ne eivät liiku kunnolla.

 7. Säilytä ruisku muovipussissa tai puhtaassa muovilaatikossa jääkaapissa.

 

Ruiskun sterilointi keittämällä

 1. Varmista, että ruisku kestää keittämisen.

 2. Pese ruisku edellisen ohjeen mukaan. Työskentele puhtaalla pöydällä.

 3. Pura ruisku, ja laita osat suoraan kattilaan.

 4. Keitä osat runsaassa vedessä 10–20 minuutin ajan.

 5. Kaada vesi pois, nosta osat talouspaperille kuivumaan puhtain käsin.

 6. Kokoa ruisku, kun se on vielä lämmin ja säilytä puhtaasti, kuten edellä on kerrottu. Muista puhtaat kädet!

 

Ruiskun sterilointi mikroaaltouunissa

 1. Tämä tapa sopii muoviruiskuille, joissa ei ole metalliosia.

 2. Pese ruisku edellisen ohjeen mukaan. Muista puhtaat kädet!

 3. Täytä ruisku puhtaalla vedellä ja kääri sen ympärille 10 kerrosta märkää talouspaperia.

 4. Laita ruisku mikroaaltouunin kestävässä muovipussissa mikroaaltouuniin, ja jätä pussi auki.

 5. Käynnistä mikroaaltouuni ja käytä suurella teholla viiden minuutin ajan.

 6. Tarkista kuumennuksen puolivälissä, ettei talouspaperi ole kuivunut, ja kostuta sitä tarvittaessa.

 7. Avaa paketti ja tyhjennä ruisku. Muista puhtaat kädet!

 8. Jäähdytä ja säilytä ruisku puhtaasti kuten edellä.