Nopeasti kasvavat lihasiat tarvitsevat suositusten mukaisen määrän aminohappoja

Luonnonvarakeskuksen Climpigfeed -tutkimuksessa selvitettiin, miten duroc- kolmirotusikojen aminohapporuokinta kannattaisi järjestää, jotta päiväkasvu, ruhon lihaprosentti ja taloudellinen tulos olisivat mahdollisimman hyvät. 

Nykyiset aminohappojen ruokintasuositukset täyttävää nelivaiheista ruokintaa verrattiin vaihtoehtoihin, joissa rehun aminohappopitoisuudesta oli tingitty. Suositusten mukaisella aminohapporuokinnalla saavutettiin kuitenkin paras taloudellinen tuotto. Aminohapporuokinnan niukentaminen suosituksista vaikuttaa haitallisesti taloudellisesti tärkeisiin ominaisuuksiin, rehuhyötysuhteeseen ja lihaprosenttiin.

Aminohappojen vähentäminen ruokinnassa ei vaikuttanut sikojen päiväkasvuun, joka oli keskimäärin 1115 g. Kun alkukasvatuksen rehun aminohappotasot olivat suosituksia pienemmät, huononi sikojen rehuhyötysuhde. Niukimmalla aminohappojen annostelulla huononi myös koko kasvatuskauden rehuhyötysuhde. Niukin aminohapporuokinta huononsi myös ruhon lihaprosenttia. Suositusten mukaan ruokittujen sikojen ruhon lihaprosentti oli 61,5 % ja alimmalla aminohappotasolla 60,0 %. Sioilla oli kokeessa lähes vapaa täysrehuruokinta kuivaruokinta-automaateista. 

Valkuainen on kallis ravintoaine, joten ruokinnan olisi vastattava mahdollisimman tarkasti sikojen tarvetta. Kun sian tuotantokyky on hyvä, tarvitaan riittävä aminohappojen saanti, että saadaan se esille. Sian tarpeen ylittävä valkuainen päätyy kuormittamaan ympäristöä. Kokeessa havaittiin, että aminohapporuokinnan niukentaminen ole kannattavaa duroc- kolmirotuimisillä ja leikoilla.  Niukin aminohapporuokinta antoi leikkosioilla hieman paremman taloudellisen tuloksen kuin suositusten mukainen ruokinta vain silloin, kun rehun hinta nousi 20 %.

Lihasikojen käytännön aminohapporuokinnassa on paljon haasteita. Rehu koostuu useasta komponentista, joiden valkuaisen ja aminohappojen määrä voi vaihdella. Niukka aminohapporuokinta ei jätä riittävästi varmuusvaraa vaihtelulle. 

Aminohappojen määrän lisäksi rehun aminohapposuhteiden pitäminen suositusten mukaisina on tärkeää. Sian loppukasvatuksessa ruhon lihaprosenttiin vaikuttavan treoniini-aminohapon osuus kasvaa suhteessa lysiinin määrään. Kolmirotusikojen syöntikyky on hyvä. Jos tarjolla on maittavaa, energiapitoista rehua, energiaa voi tulla likaa punaisen lihan kasvukykyyn nähden erityisesti leikoilla, jolloin ruhoon syntyy rasvaa ja lihaprosentti huononee. Silloin loppukasvatuksen rehun annostelua joudutaan rajoittamaan tai rehun koostumusta muuttamaan. 

Lue Soile Kyntäjän kirjoitus tutkimuksesta Maataloustieteen Päivillä 2016.

Lue lisätietoja tutkimushankkeesta Luonnonvarakeskuksen sivuilta