Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Emotila » Siitoseläinkauppa » Siitossonnikasvattamotoiminta

Siitossonnikasvattamotoiminta 

Kysely sähköisestä sonnihuutokaupasta

Siitossonnihuutokauppaan paikan päälle pääsevien ostajien määrä on melko alhainen ja monet haluaisivat nähdä kuvia sonneista etukäteen. Siksi on esitetty toivetta nettihuutokaupasta. Sonnit kuvattaisiin videoille, jotka olisivat nähtävänä netissä kaikkine lisätietoineen. Huutokauppa kestäisi verkossa noin viikon ajan. Varsinaista huutokauppatilannetta ei järjestettäisi ollenkaan. Näin turvattaisiin myös eläinten terveys. Kyselyyn sai vastata 25.4.-2.5.2017.

Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 31 vastausta puolesta ja vastaan. Suurin osa oli sähköisen huutokaupan kannalla, mutta toiveina oli silti nähdä eläin myös oikeasti. Asiaa selvitetään ja kehitellään, mutta emme ole luopumassa vielä pelkästään tämän pienen kyselyn perusteella itse huutokaupasta.

 

Kasvukoe 2016-2017

12. liharotuisten siitossonnien kasvukoe Ylösten tilalla Pieksämäellä on ohi.  Talven aikana sonneja punnittiin noin kuukauden välein ja keväällä ne ovat käyneet läpi monta arvostelua ja karsintaa. Siitokseen valitut sonnit myydään huutokaupassa. Myyntiluettelo lähtöhintoineen ja myyntijärjestyksineen, rakennearvostelut, polveutumistiedot sekä muita lisätietoja sonneista on koottu tälle sivustolle.

Kaikki huutokaupassa ja 12.5. mennessä ostetut sonnit on kuljetettu uusiin koteihinsa viikolla 19.

Sonneja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Susanna Vehkaojaan 040 7505 167 tai susanna.vehkaoja@atria.com.

Toimintaohjeet sonnin ostajalle 2017

Tiedote sonnihuutokaupasta 2017

Sonnien ostaminen siitossonnikasvattamosta on turvallinen valinta. Sonnit on tutkittu salmonellan, BVD:n ja mykoplasma boviksen (A-taso) suhteen ja niiden kivekset ja lisäsukurauhasten kudokset tutkitaan ennen huutokauppaa. Sonnit totutetaan monipuoliseen käsittelyyn ja huonoluonteiset ja –rakenteiset karsitaan pois.
 
Kasvukokeen 2016-2017 loppupunnituksen tiedot ja jalostusarvot päivitetty.

Huutokaupassa myynnissä olleet sonnit

(päivitetty 13.4.)

Myyntilista myyntijärjestyksessä

Myyntiin tulevien sonnien eläinkortit roduittain

Katso eläinkorteilta polveutumistiedot ja vanhempien jalostusarvot.
Myytävien sonnien rakennearvostelutulokset 2017


Tulkintaohjeet rakennearvostelupisteille 

Luonnearviot myytävistä sonneista

Selkälihasten ultraustulokset myytävistä sonneista


Myytävien sonnien poikimahelppous- ja teurasindeksit

Tunnetko uusimmat jalostusarvoindeksit? Alla ohjeita niiden tulkintaan.

Teurasominaisuuksien indeksien tulkinta

Indeksit on laskettu teuraspainolle, ruhon lihakkuudelle sekä rasvaisuudelle. Mitä korkeampi teuraspaino- ja ruholuokka (lihakkuus) -indeksi, sitä parempi teuraslaatu. Rasvaisuusluokka-indeksin ollessa yli sadan, kertoo se eläimen periyttävän keskimääräistä rasvaisempaa ruhoa, mikä useimmiten on epätoivottavaa.

 Teurasominaisuuksien indeksien tulkinta:
___________________________________________________________________
Indeksi     Teuraspaino                ruholuokka (EUROP)          Rasvaluokka
yli 100       nopea ruhon kasvu       lihaksikas                             runsas rasvainen
100            keskimääräinen            keskimääräinen                    keskimääräinen
alle 100     hidas ruhon kasvu        laiha                                      vähärasvainen
____________________________________________________________________
 

Siitossonnikasvattamon  teurasindeksitaulukosta voi nähdä, että kaikille sonneille ei ole indeksejä vielä julkaistu. Se johtuu siitä, että niiden arvosteluvarmuudet ovat liian matalia. Arvosteluvarmuus kuvaa indeksin luotettavuutta ja se muodostuu sitä korkeammaksi, mitä enemmän tuloksia on käytettävissä eläimeltä itseltään, sen sukulaisilta ja jälkeläisiltä. Julkaisuun tarvitaan yli 35 % arvosteluvarmuus, mikä on kuitenkin vielä matala ja tarkoittaa sitä, että indeksi voi vielä muuttua eläimen saadessa lisää tuloksia, esim. jälkeläisten kautta. Arvosteluvarmuus on hyvä, kun se on yli 60 % ja erinomainen, kun se on yli 85 %

Poikimahelppousindeksien tulkintaohjeita

Poikimahelppousindeksit lasketaan sekä lehmille että sonneille käyttäen kahta eri indeksiä. Molemmat indeksit tulkitaan niin, että mitä enemmän indeksi on yli sadan, sen helpommiksi ennustetaan poikimiset (HUOM! Syntymäpainoindeksi on sitä parempi, mitä pienempi luku on). Arvosteluvarmuuden ollessa liian alhainen, indeksin kohdalla näkyy pelkkä tähti.

"Poikimahelppous isänä"-indeksi: kertoo minkälaisia vasikoita eläin periyttää syntymisen helppouttaajatellen; esim. kuinka rotevia tai pitkulaisia jne. Poikimahelppousindeksi voi kertoa helpoista poikimisista, vaikka syntymäpainoindeksi olisi koholla.

"Poikimahelppous emänisänä"-indeksi: kertoo minkälaisia tyttäriä poikimiskyvyltään eläin periyttää. Poikivatko tyttäret helposti?

"Emoindeksi" kertoo minkälaisen kasvualustan emo-ominaisuudet tarjoavat vasikalle. Korkea emoindeksi kertoo eläimen periyttävän hyviä emo-ominaisuuksia tyttärilleen.

Jos olet valitsemassa lihakasvatuseläimille isää, kiinnitä huomiota Poikimahelppous -isänä-indeksiin. Jos olet valitsemassa uudistushiehoille isää, kiinnitä huomiota myös Poikimahelppous emänisänä- ja emoindeksiin.

Tutustu Pieksämäen siitossonnikasvattamon toimintaan: www.korppikallio.fi.

Siitossonnien syntymätilojen kotisivuja

Päivärinteen Angus fb
http://kuhmolanmaatila.simplesite.com/
www.ohra-aho.fi
www.vapola.fi

Kirjaudu sisään lukeaksesi lisää

Kirjaudu lukeaksesi aiheesta lisää.