Kaarle BOR

Kaarlen erittäin korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys tuovat monitahoisen ohran viljelyyn selvää lisäarvoa. Kaarle on kiinnostava ja viljelyvarma vaihtoehto myös ohran eteläisillä viljelyalueilla, joilla perinteisesti on viljelty kaksitahoisia lajikkeita. Hyvin suuri jyväkoko ja melko korkea tärkkelyspitoisuus tekevät siitä on myös erittäin kiinnostavan tärkkelysohrakandidaatin.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Kasvilajikeluetteloon tulo 2014. Jalostaja Boreal Kasvinjalostus Oy, www.boreal.fi

Kasvuaika

Kaarle on myöhäinen monitahoinen, jota suositellaan ensisijaisesti vyöhykkeille I-IVe. Sen kasvuaika on virallisissa lajikekokeissa ollut 92,8 päivää. Kaarlen kasvuaika on sama kuin esim. Toria-lajikkeen.

Sato

Kaarle on markkinoiden satoisin monitahoinen ohra, ja se pärjää satoisuudellaan myös suurimmalle osalle kaksitahoisia lajikkeita.

Kaarle on menestynyt erinomaisesti eri vuosina ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Se sopeutuu hyvin myös eri maalajeille. Suurimmat satoerot Kaarlen hyväksi muihin lajikkeisiin nähden on muodostunut karkeilla kivennäismailla ja savimailla.

Kaarle on erittäin suurijyväinen lajike. Sen keskimääräinen tuhannen jyvän paino on korkeampi kuin minkään muun monitahoisen lajikkeen. Myös täysjyväprosentti (> 2.5 mm) on sekä virallisissa kokeissa että Borealin jalostajankokeissa ollut erittäin korkea.

Hehtolitrapaino on samalla tasolla kuin useimpien muiden myöhäisten monitahoisten lajikkeiden. Huippusatoisana lajikkeena valkuaispitoisuus on melko alhainen, mutta Kaarlen tuottama valkuaissato hehtaaria kohden on lajikkeiston korkeimpia.

Kaarle soveltuu erinomaisesti rehuohran tuotantoon ja on myös potentiaalinen tärkkelysohra.

Korsi

Kaarlen korsi on erittäin luja. Sen lakoprosentti (8 %) on virallisissa kokeissa ollut hyvin alhainen, samaa luokkaa kuin esim. Vildellä. Kaarlen korsi on hieman pidempi kuin useimpien muiden ohralajikkeiden.

Taudinkestävyys

Kaarlen taudinkestävyys on kokonaisuutena erittäin hyvä. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut alhaisempi kuin minkään muun ohralajikkeen. Kestävyys verkkolaikkua sekä rengaslaikkua vastaan on erinomainen ja härmänkestävyys kohtalainen. Tyvi- ja lehtilaikkua Kaarlella on esiintynyt vähemmän kuin ohralajikkeissa keskimäärin.

Käyttötarkoitus

rehut

Viljelyohje

Vyöhykeluokka I, II, III, IVe

Lajikevertailu, monitahoinen ohra

Lajike

Koe kpl

Sato kg/ha

Kasvuaika, pv

Lako- %

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk.%

Tärk.%

Bredo

14

6 577

93,5

0,0

77,8

39,0

65,6

11,1

60,8

Jalo

14

6 523

91,3

2,8

76,1

41,9

65,6

10,8

60,3

Alvari

20

6 452

91,0

8,1

86,6

44,9

65,6

11,7

60,5

Kaarle

47

6 361

92,2

4,5

78,7

44,9

64,7

11,2

60,8

Uljas

17

6 345

90,6

5,9

74,7

46,2

66,7

11,8

60,5

Brage

15

6 111

88,8

11,7

76,3

38,7

65,7

11,7

60,3

Wolmari 

5

5 981

85,6

17,2

74,2

40,5

63,9

12,0

59,9

Aukusti

67

5 971

86,6

14,7

82,4

42,4

64,9

11,9

60,3

Vertti

19

5 953

85,3

4,2

71,7

43,1

65,7

12,0

60,3

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, ohra, px.luke.fi