Helmi BOR

Helmi on erittäin aikainen ja satoisa laatuvehnä erityisesti myllyvehnän tuotantoon koko kevätvehnän viljelyalueella.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Kasvilajikeluetteloon tulo 2017. Jalostaja Boreal Kasvinjalostus Oy, www.boreal.fi

Kasvuaika

Helmi on yhtä aikainen kuin Anniina ja soveltuu viljelyyn Pohjois-Pohjanmaata myöden. Myöhäisemmän kasvuaikaluokan vehniin verrattuna Helmi tuottaa yhtä suuren sadon kuin Quarna neljä päivää aikaisemmin.

Sato

Helmillä on erittäin korkea satopotentiaali - virallisissa lajikekokeissa Helmi on ollut satoisin aikainen kevätvehnä lähes kaikilla koepaikoilla. III-vyöhykkeellä Helmi on satoisin, ja se erottuu muista aikaisista lajikkeista jo II-vyöhykkeeltä alkaen.

Helmin jyväkoko ja hehtolitrapaino ovat hyvää tasoa. Samoin valkuaispitoisuus ja sakoluku ovat hyvät.

Helmi on huippulaatuinen myllyvehnä, joka soveltuu erinomaisesti leipomoteollisuuden taikinankäsittelyprosesseihin. Kevätvehnien leivontalaatu analysoidaan Eviralla Luken määrittämistä virallisista lajikekokeista. Kokeissa muun muassa Helmin sitkon venyvyys on ollut hyvä ja venytysvastus erinomainen.

Korsi

Helmi on erittäin lujakortinen kevätvehnä. Pituudeltaan Helmi on keskimittainen.

Taudinkestävyys

Helmin pistelaikun ja ruskolaikun kestävyys on hieman parempi kuin muiden aikaisten vehnälajikkeiden. Tähkimisen aikaan tehty tautiruiskutus parantaa sadon määrää ja laatua: Borealin viljelyteknisissä kokeissa vuonna 2017 Helmin hehtolitrapaino ja tuhannen jyvän paino nousivat tautiruiskutuksen ansiosta merkittävästi. Helmissä on esiintynyt fysiologisia laikkuja selvästi vähemmän kuin muissa aikaisissa lajikkeissa.

Käyttötarkoitus

elintarvikkeet, leivonta, rehut

Viljelyohje

Vyöhykeluokka I, II, III, IVe

Helmi soveltuu myös savimaille ja menestyy hyvin erilaisissa oloissa.

Lajikevertailu, kevätvehnä

Lajike

Koe kpl

Sato kg/ha

Kasvuaika, pv

Lako-%

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk. %

Sakoluku 1

Calispero

7

6 769

107,0

8,2

89,8

38,3

77,6

12,9

269,9

KWS Mistral

34

6 538

106,4

5,4

84,1

42,2

80,4

12,7

213,6

Sibelius

19

6 503

108,3

7,7

82,1

42,4

78,9

13,1

257,2

Licamero

14

6 370

107,8

4,8

84,4

44,2

78,6

12,9

192,9

Amaretto

58

6 310

108,2

7,1

89,8

39,0

78,5

12,1

240,6

SW11145

21

6 185

104,9

0,0

85,4

39,9

76,8

12,7

238,8

Demonstrant       

38

6 104

107,1

1,2

85,6

36,3

78,6

12,9

273,0

Jaarli

13

5 968

105,2

3,7

84,3

42,5

80,7

13,4

244,3

Helmi

12

5 798

100,5

5,6

83,4

36,8

76,5

13,8

227,4

Kreivi

13

5 723

105,7

4,6

83,3

36,2

77,7

13,1

299,8

Iisakki

12

5 709

99,6

0,0

85,3

40,8

77,9

14,2

236,0

Anniina

3

5 206

99,9

0,6

85,6

35,1

78,5

15,2

223,5

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, kevätvehnä, px.luke.fi