Pellolta ravintoa ja liiketoimintaa

26.06.2024 10:32

”Viilauksilla kannattavuutta” 

Mullivainio Oy:n yrittäjinä vuodesta 2004 toimineet Ville-Veikko ja Iira Sulkava on palkittu monesti erinomaisista tuotantotuloksista Liha-akatemiassa, viimeksi vuonna 2022. Lihakarjan kasvattamisen lisäksi tilalla suhtaudutaan intohimoisesti peltoviljelyn kehittämiseen. 

Mullivainion yrittäjät ovat kasvattaneet toimintaansa tasaisesti viimeisen 20 vuoden aikana, ja sen vuoksi myös peltoviljelyä on kehitetty. Ville-Veikko Sulkavan mukaan peltojen kasvukunnon varmistaminen on oikeastaan tuotantokustannusten pienentämistä. 

– Sadon optimoimisella tavoittelemme peltopanoksesta parasta mahdollista tuottoa. Hyvälaatuinen sato parantaa kannattavuuttamme.  

Tilalla on viljelyssä 400 hehtaaria, josta puolet on nurmella. Viljoja viljellään 80 hehtaarilla kokoviljarehuiksi, ja puitavia on 100 hehtaaria. 

– Jakamalla peltopanosta yritämme hallita riskejä, joita satokausien vaihtelu aiheuttaa.  

Kymmenen vuoden ajan tilan nurmi on perustettu suojaviljaan. 

– Perustamme nurmen pienellä siemenmäärällä ohran kanssa. Ohra kasvaa niin nopeasti, että se voidaan korjata jo varhain tähkälle tulovaiheessa kokoviljaksi. Sen jälkeen perustamisvuonna korjataan vielä yksi säilörehusato nurmien kolmannen säilörehun korjuun aikaan. Olen havainnoinut, että nurmi kasvaa tasaisesti tällä tavalla ja jo perustamisvuonna saadaan hyvä sato ja sulavaa säilörehua. Koska nurmi on meille pääkasvi, turvaamme sen kasvun korjaamalla ohran melko varhaisessa vaiheessa. 

Mittaus + yhteistyö = kilpailukyky 

Tilalla on selvitetty tarkkaan säilörehun tuotantokustannukset. Sulkava kertoo, että he käyttävät apuna Atrian tuotantokustannuslaskuria. 

– Tuotantokustannusten laskeminen kannattaa, koska saamme vertailukelpoista dataa ja voimme tehdä tarkkoja laskelmia esimerkiksi rehun hinnasta per megajoule. Kun katteet ovat pieniä, niin silloin kannattavuus löytyy pienistä viilauksista. 

Kustannusten selvittämisen lisäksi Mullivainio on mukana Nuivain Oy:ssä, joka on kolmen naapuritilan yhteinen koneyhtiö.  

– Yhteistyöllä maatalouskoneiden käyttöastetta saadaan nostettua ja kustannuksia laskettua. Yhteistyön tekeminen on ollut kannattava ratkaisu meille kaikille, mutta jokainen miettii tietenkin itselleen sopivimmat ratkaisut.  

Kumppanuus kannattaa 

Mullivainio on ollut A-Rehun asiakas 2000-luvun alusta. A-Rehu toimittaa tilalle kaikki täydennysrehut, maitojauheet ja kivennäiset pois lukien ostovilja.  

– Aloitimme yhteistyön A-Rehun kanssa jo ennen sukupolvenvaihdosta, ja yhteistyön avulla tuotantotuloksemme lähtivät kasvuun. Toimivien tuotteiden lisäksi ruokinnansuunnittelulla, asiantuntija-avulla ja palvelulla on ollut iso merkitys liiketoiminnallemme. 

Kolme vinkkiä  

1 Oman ammattitaidon ylläpitäminen – koulutuksia on tarjolla paljon, ja niihin kannattaa osallistua, vaikka olisi tuttuakin asiaa. 

2 Vanhojen salaojien huuhteleminen – näitä on hyvä välillä muistaa pitää silmällä ja huoltaa, että toimivat hyvin. 

3 Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen muiden tilojen kanssa, esimerkiksi isoissa koneinvestoinneissa.