Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutuksen antia osallistujien silmin

07.06.2024 13:56

Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelma saavutti huipennuksensa Helsingissä huhtikuussa 2024. Viimeisen koulutuspäivän päätteeksi osallistujat kokoontuivat todistusten jaon ja yhteisen illallisen merkeissä Atrian Muré-ravintolassa. 

100 Nuorta Tuottajaa -koulutukseen osallistui 36 tuottajaa. Mukana olivat muun muassa Venla ja Lauri Kajan, Tapani Saunamäki ja Kasimir Kokkonen. Kaikilla neljällä on vahva tausta alkutuotannossa, ja nuoret tuottajat antoivatkin arvokasta palautetta koulutusohjelmasta. Kaikkien mielestä mahdollisuus tavata muita tuottajia ja verkostoituminen heidän kanssaan oli erittäin arvokasta. 

Verkostoituminen ja tietojen syventäminen motivoivat 

Lauri Kajan, 26, on kasvanut maatilalla, jossa nautojen loppukasvatus on ollut päivittäistä työtä. Puoliso Venla, 25, puolestaan on opiskellut metsätieteitä ja kasvanut maitotilalla. Venlalle lihantuotanto on uudempi aluevaltaus, ja siksi koulutusohjelman opit ovat hänelle erityisen tärkeitä uutta roolia opetellessa. 

Kun kysytään, miksi he hakeutuivat mukaan koulutusohjelmaan, vastaus on selvä. Lauri haluaa kehittää itseään ja verkostoitua muiden nuorten tuottajien kanssa. Venla näkee koulutuksen mahdollisuutena syventää tietämystään maataloudesta.  

– Viljelyn tulevaisuus ja lihantuotannon asema yhteiskunnassa ovat aiheita, jotka herättävät paljon ajatuksia. 

Saunamäki, 23, on jo emobroilerien kasvatuksen konkari. Hänen tilallaan kasvaa 28 000 emobroileria. Hän osallistui Atria 100 Nuorta Tuottajaa -koulutusohjelmaan, koska halusi verkostoitua muiden nuorten tuottajien kanssa.  

– On mielenkiintoista kuulla, miten muut nuoret yrittäjät lähestyvät samoja haasteita. 

Kokkonen, 26, on lihasikojen tuottaja. Hänelle koulutus oli ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua, oppia lisää alasta ja Atriasta yrityksenä. Erityisen mieleenpainuva miehelle oli Pro Agrian talousjohtamisen kehityspäällikkö Ari Noposen luento.  

– Luento talouden hallinnasta ja maksuvalmiuden tärkeydestä oli silmiä avaava. 

Terveiset suunnittelijoille 

Saunamäen kiittelee toimivista järjestelyistä, mutta päivien sisältöä olisi hyvä päästä pohtimaan aina yhdessä.  

– Tiiviit aikataulut ovat tehokkaita, mutta lisäaika keskusteluille ja ideoiden vaihdolle olisi arvokasta, hän ehdottaa.  

Lauri Kajan on samoilla linjoilla koulutusohjelman rakenteesta. 

– Esimerkiksi kaksipäiväiset kokonaisuudet antaisivat enemmän aikaa tutustua toisiin tuottajiin.  

Venla Kajanista koulutus oli itse hyödyttävä, mutta näkisi myös uuden kohderyhmän, joka tarvitsisi lisätietoa.  

– Koulutusta tarvitsisivat myös nuoret journalistit. Maatalous ansaitsee tulla kerrotuksi oikein, hän painottaa. 

Kokkonen lähettää kiitokset koulutusohjelman suunnittelijoille.  

– Hyvää työtä! Koulutus oli erinomaisesti järjestetty, ja se tarjosi meille mahdollisuuden tavata muita tulevaisuuden ruoantuottajia.  

Tulevaisuuden visiot 

Nuoret tuottajat ovat maatalousalan toivo, siksi onkin tärkeä pohtia kuinka he itse näkevät tulevaisuutensa. Lauri ja Venla Kajan uskovat tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa.  

– Haluan kehittää tilaamme ja olla osa tätä yhteistöä, Lauri painottaa. 

Puolisonsa Venla puolestaan pohtii mahdollisuutta toimia edustajistossa. 

– Se olisi tilaisuus vaikuttaa ja tuoda uusia näkökulmia.  

Hae koulutukseen: 

Atria 100 Nuorta Tuottajaa 2024-2025 - Atria Alkutuotanto (atriatuottajat.fi)