Skip Navigation LinksEtusivu » Yritystieto » Osuuskunnat

Itikka, Lihakunta ja Österbottens Kött - osuuskunnat Atrian takana 

Osuuskunnilla on pitkät perinteet. Lihakunta on perustettu vuonna 1903 (nimi oli tuolloin Kuopion karjanmyyntiosuuskunta), Itikka 1914 ja Pohjanmaan Liha 1934. Jo tuolloin osuuskuntien perustamisen tarkoituksena oli varmistaa talonpojalle oikeudenmukainen lihan hinta ja sitä kautta mahdollisuus toimeentuloon ja elinkeinoon. Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on sama yhä edelleen 2000-luvulla.
 
Tänä päivänä osuuskuntien tärkein tehtävä on hoitaa jäsenistön etuja ja näkökulman esilläoloa atrialaisessa yritysperheessä hallinnoimalla yhdessä Atriaa, A-Tuottajia ja A-Rehua. Itikka osuuskunta ja Lihakunta pyrkivät pitämään strategiansa mukaisesti yhteisen omistuksensa Atrian pörssissä noteerattavista osakkeista yli 50 prosentissa.


Osuuskunnan jäsenyys kannattaa

Osuuskunnat ovat maksaneet viimeisten 10 vuoden aikana tuottajien osuuskuntiin sijoittamalle osuuspääomalle korkoa vuosittain 5 - 20 %. Maksetun koron suuruus on riippuvainen Atrian tuloksesta ja Atrian maksamista osingoista omistajilleen. Osuuspääoman korko on verovapaata 1500 €:on saakka. Yli 1500 € ylittävältä osalta 30 % katsotaan edelleen verovapaaksi. Lopuista 70 %:sta maksetaan normaali pääomatulovero.

Osuuskunnan jäsenyydestä hyötyy verotuksessa, koska osuuskunnan jäsen voi ilmoittaa verotuksessa osuuskunnan varallisuudesta osuuksiensa mukaisen osuuden maatilan nettovarallisuuteen. Nettovarallisuuden perusteella osan ansiotulosta voi siirtää verotettavaksi pääomatulona, jota verotetaan 28 %:n verokannan mukaan. Samalla ansiotulon määrä verotuksessa pienenee ja ansiotulon verokanta (valtion verotuksessa) alenee. Verotushyödyn määrä riippuu maatilan ansiotulon määrästä ja nettovarallisuudesta.

Osuuskuntien toiminta-alueet 

Itikka osuuskunta toimii Länsi-Suomessa, Lihakunta Itä- ja Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaan Liha ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella. Itikan toiminta-alue rajautuu idässä suurinpiirtein ”Nelostiehen”, pohjoisessa Lestijokilaaksoon ja lännessä ruotsinkieliseen Pohjanmaahan.Osuuskuntien toiminnasta saat runsaasti lisää tietoa osuuskuntien sivustoilta:
Itikka osuuskunta
Lihakunta 
Pohjanmaan Liha