A-Rehu Glyseroli kontti 1260 kg

Glyseroli-liuosta voidaan käyttää energialisänä lypsylehmille poikimisen jälkeen ja houkutusrehunalypsyrobotilla.
Glyseroli-liuosta voidaan antaa sellaisenaan tai se voidaan sekoittaa seosrehuun.

Käyttömäärä on 0,5 - 0,8 kg/pv 3 kk ajan poikimisen jälkeen ja muuten tarvittaessa.