Avointa keskustelua ja kehitysmahdollisuuksia

22.06.2022 10:07

atriatuottajat_romppanen.jpg

Kiteeläinen emolehmätuottaja Ilkka Romppanen kuuluu tuottajajäsenenä Nautasuomen kehitysryhmään ja toimii nyt kehitysryhmän puheenjohtajana. Kysyimme Ilkalta, miten loppuvuodesta 2021 perustetun kehitysryhmän yhteistyö on lähtenyt käyntiin ja mitkä ovat kehitysryhmän tulevaisuuden tavoitteet.

MIKÄ ON NAUTASUOMEN KEHITYSRYHMÄ JA SINUN ROOLISI SIINÄ?

Ryhmä koostuu Atrian nautatuottajista ja toimihenkilöistä. Ryhmässä on kaksi maidon- ja kaksi emolehmätuottajaa sekä neljä loppukasvattajaa. Loppukasvattajien joukkoon kuuluvat Itikan ja Lihakunnan hallitusten puheenjohtajat. Atrian puolelta ryhmään kuuluvat A-Tuottajat Oy:n toimitusjohtaja Reijo Flink, Nautasuomen johtaja Sinikka Hassinen sekä aluepäälliköt Tomi Karsikas ja Janne Kiljala. Lisäksi pyydämme tarvittaessa asiantuntijoita mukaan kokoukseen. Minut valittiin ryhmän puheenjohtajaksi.

MIKSI KEHITYSRYHMÄ ON PERUSTETTU?

Ryhmä on perustettu toimintaympäristön ja markkinaymmärryksen syventämiseksi sekä Atrian nautaketjun kehittämiseksi. Vastaavat ryhmät ovat toimineet sika- ja kanapuolella jo pitkään.

MIKÄ ON NAUTASUOMEN KEHITYSRYHMÄN ROOLI ATRIALAISESSA TUOTANTOKETJUSSA?

Kehitysryhmän rooli on niin sanottu neuvottelukunta, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa, mutta ei toisaalta rajoitteitakaan asioiden käsittelylle. Paneudumme ongelmiin nautaketjussa ja pyrimme niitä myös ratkaisemaan.

MITEN KEHITYSRYHMÄN YHTEISTYÖ ON LÄHTENYT KÄYNTIIN?

Keskustelu on ollut avointa, ja kaikki ovat varmasti saaneet tuotua asioita esille omista näkökulmistaan. Käsiteltäviä asioita on ollut runsaasti. Toki nyt, kun liha-ala on ennennäkemättömässä turbulenssissa, olemme käyttäneet ison osan ajastamme käsittelemällä tuotantokustannusten nousun tuomia haasteita lihaketjussa ja miettimällä, miten niistä selvitään. Olemme kokoontuneet nyt tällä kokoonpanolla kolme kertaa. Vuosittain kokouksia on tavoitteena pitää neljä, joista kolme pidetään etäkokoontumisena ja yksi lähikokoontumisena.

MITKÄ OVAT KEHITYSRYHMÄN TULEVAISUUDEN TAVOITTEET?

Ratkaisut alan krooniseen rahapulaan on löydettävä. Mielestäni meidän on luotava mekanismi, joka reagoi tuotantopanosten hintoihin ja joka voi viedä hinnannousut koko ketjussa läpi nopealla aikataululla. Ei voi olla niin, että alkutuotanto joustaa aina alan muiden toimijoiden hyväksi. Toimintaympäristömme on myös muutoksessa lainsäädännön ja tukipolitiikan osalta. Kehitysryhmän pitää tuoda esille ongelmat, joita muutokset aiheuttavat, mutta myös nähdä mahdollisuudet kehittää nautaketjua entistä vahvemmaksi. Elämme vaikeita aikoja koronan ja sodan kurimuksessa. Uskon kuitenkin nautaketjun selviävän haasteista, vaikka se ei aina siltä tuntuisikaan.

Lue myös muut atria tuottajat 2/2022 -lehden jutut täältä